midot
 
עמותת "אזרחים למען הסביבה" נמצאה זכאית לקבל את "תו מידות לאפקטיביות" המעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, וזאת במטרה להשפיע על מוטבציה ולחולל שינוי משמעותי לטובה.
 
"במסגרת תהליך הבדיקה התרשמנו מפעילותה החברתית של העמותה במטרה לעודד קיימות, להשפיע על מקבלי החלטות לו הבטיח שמירה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות הציבור.
יש לציין לחיוב במיוחד את סדרת הדו"חות 'שקט תעשייתי' אשר הביאה בשנים האחרונות מידע רב ובעל ערך לידי הציבור ומקבלי ההחלטות.
יש לציין לחיוב את יכולתה של העמותה לקחת על עצמה פרויקטים מסוג זה, תוך ניצול מרבי של המשאבים האנושיים והפיננסיים המצומצמים שעומדים לרשותה. בנוסף, יש לציין לחיוב את מסירות ליבן של שתי המנהלות השותפות אשר מובילות את הארגון בשיתוף פעולה תוך חיזוק ופיתוח מעגל שותפויות אשר תורם למינוף השפעתה של העמותה."
 
 
 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית תו מידות לאפקטיביות 2014