דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

חוסר הסדרה, תוכנית מרובות וסיכון אוכלוסיה - מבקר המדינה על תש"ן ומשק הדלק 1.11.16

 

מיולי 2015 ועד פברואר 2016 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות חברת תש"ן - תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. חברה בבעלות מלאה של המדינה המספקת שירותי אחסון, הזרמה ואספקה של מוצרי דלק.

 

לקריאת הדו"ח המלא - תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ - מתוך פרסום דוח שנתי 67א (2016), מבקר המדינה

 

עיקרי הביקורת:

משרד האנרגיה גורר רגליים בנושא הסדרת משק הדלק: לפני כשני עשורים, בשנת 1997, החליטה הממשלה להטיל על שר האנרגיה להגיש הצעת חוק להסדרת משק הדלק. רק בשנת 2012 עברה הצעת חוק בקריאה ראשונה ונכון לזמן כתיבת דו"ח המבקר עדיין לא הושלמה חקיקתו.

דשדוש בהשלמת תוכניות ובזבוז כספים: ריבוי תכניות מתאר למשק האנרגיה הנמצאות בהכנה, והזמן הארוך החולף עד להשלמתן יוצרים קשיים בתכנון המשק, מעצימים את ההבדלים בין התכניות ואת הסתירות ביניהן ומובילים להוצאת כספים מיותרת. היעדר אסדרה נורמטיבית עדכנית, עיכובים בהשלמתן של תכניות פיתוח במשק הדלק והקושי של המאסדרים לקבל החלטות מרחיקות לכת.

סיכון האוכלוסיה: על המשרד להגנת הסביבה להציג דרישות ברורות, ישימות ומאוזנות כדי להבטיח כי לא נשקף סיכון של ממש לבריאות הציבור בגין הפעלת מסוף קריית חיים, ולפעול בהקדם ביישוב המחלוקות המקצועיות בין תש"ן ורשות הכבאות. כל עוד לא התקבלה החלטה בדבר העברתן של תשתיות נפט לקרקעות הצפון ושיפור תשתיות הדלק במפרץ, על תש"ן ומשרד האנרגיה לבחון אם המתקנים הקיימים צפויים לעמוד ברעידות אדמה החזויות (על פי התרחיש).

ריכוז התשתיות במפרץ חיפה: בהיעדר נתונים מספקים על רמות הזיהום ועל השפעתן על בריאות הציבור, על אף המחקרים המעידים על השפעות אלה, נפגעת היכולת לקבל החלטות בנוגע לתכנון משק הדלק. נוכח המחלוקות בדבר חלקו של משק האנרגיה לזיהום בכלל, ולזיהום במפרץ חיפה בפרט, על הממשלה לשקול אם ריכוז תשתיות רבות באזורים הקרובים לאוכלוסייה הוא הכרחי ולבחון מהן רמות הסיכון הצפויות הנשקפות עקב כך לאוכלוסייה ולסביבה. על מינהל התכנון ועל המשרד להגנת הסביבה לוודא כי בתכניות מתאר עתידיות יישמרו מרחקי הפרדה מספקים בין תשתיות אנרגיה לבין אזורים מאוכלסים.

קוי הובלה ואחסון דלק 

 

 

בתקשורת:

 

חוסר ודאות: חשש ממחסור בדלק בשעת חירום, אסף גולן , nrg, 1.11.16

מחסור בתקציב, מחלוקות עם עיריית חיפה, בעיות תכנון והיעדר חקיקה, גרמו לקשיים בתפקוד חברות תשתיות האנרגיה שבבעלות המדינה. המבקר: הזנחה של אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה

 

חשש לאסון במתקני נפט בחיפה ברעש אדמה, אילנה קוריאל, Ynet, 1.11.16

מבקר המדינה קובע, כי שני עשורים לאחר שהוחלט לגבש תוכנית אב למשק האנרגיה, התוכנית עדיין לא גובשה. הדו"ח מזהיר מליקויים בתחזוקת מתקני נפט במרחבים מאוכלסים ומעמידותם במקרי חירום ורעידות אדמה, וקורא לבדוק את הסיכונים הנובעים מריכוז מתקני האנרגיה במפרץ חיפה

 

20 שנה מחכים לחוק משק הדלק; 26 שנה להוצאת המיכלים מחיפה, אבי בר אלי, themarker, 1.11.16

מבקר המדינה: המסגרת הנורמטיווית של משק הדלק בישראל - לא קיימת. "חשש מהפסקות חשמל בשעת חירום"

 

מבקר המדינה: התחרות בענף הדלק מתעכבת כבר 20 שנה, ליאור גוטמן, 1.11.16, כלכליסט

בפרק על ענף האנרגיה מציין עוד המבקר יוסף שפירא כי חברת תש"ן, האמונה על הולכת הדלקים, פועלת 15 שנה ללא זיכיון וכי מחצית מייצור החשמל בישראל נשען על צינור גז בודד

 

המבקר: "לבחון את נחיצותן של תשתיות כה רבות באזור מפרץ חיפה", יובל בגנו, 1.11.16, מעריב

דוח חמור של יוסף שפירא מבקש לתקן ליקויים חדשים וישנים בנושא. עוד דרש כי על המשרד להגנת הסביבה להבטיח כי תהיה מדידה אפקטיבית של הזיהום

 

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית חוסר הסדרה, תוכנית מרובות וסיכון אוכלוסיה - מבקר המדינה על תש"ן ומשק הדלק 1.11.16