דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

לאן נעלמה התכנית הלאומית למפרץ חיפה?

 התכנית הלאומית מפרץ חיפה
 
המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את התקציב את הצעת התקציב לשנים 2017 ו-2018. תקציב המשרד ל-2017 הוא 1.251 מיליארד ₪ - גידול של כ-50% בהשוואה ל 2016. תקציב 2018 יהיה קטן ב-107 מיליון ₪ לעומת 2017. התכנית הלאומית של אזור חיפה מוזכרת בתקציב אבל רק בחלק המילולי וללא ציון משאבים ספציפיים שמופנים לתכנית ואין פירוט של סעיפי התקציב לתכנית הלאומית של מפרץ חיפה.

אפשר לראות את השאלות ששאלנו את המשרד להגנת הסביבה עם פרסום התכנית, ולא קיבלנו תשובות - כאן>>>

ביקשנו שיפרסמו את התקציב המפורט של התכנית, מקור המימון ומה הסכום שיוקצה לכל נושא ונושא ושיפרטו מה התוספת הייעודית למפרץ חיפה וכו'... 

אבל לא עשו ולא ענו.

המשרד פרסם דו"חות יישום של התכנית עד הרבעון השלישי של שנת 2016, אבל מאז התחלפו השרים- אין דוחות. 

התכנית נעלמה.

וכעת בהצעת התקציב 2017-2018 - לא מופיע שום סעיף תקציבי ייעודי למפרץ חיפה.

 

הצעת התקציב>>>

 

 

 

 

 

 

 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית לאן נעלמה התכנית הלאומית למפרץ חיפה?