דרוש לחיפה - אוויר לנשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דו"ח שקט תעשייתי 7איור: נדב רוזנבלום

 


שקט תעשייתי 7 - מפרץ חיפה 

דו"ח מסכם - מפעלי מפרץ חיפה 2012-2016

הדו"ח המלא להורדה והדפסה


 אודות


מבוא


תקציר


סיכום הממצאים -

מפעלים - סיכום הממצאים -


דפי המפעלים - הנתונים המלאים


 

 

 

 

 

אודות

סדרת הדו"חות "שקט תעשייתי" שמפרסמת עמותת אזרחים למען הסביבה היא חלק מפרויקט "תעשייה מקיימת" שמטרתו לעודד התנהלות מקיימת של התעשייה בישראל.

הדו"חות בוחנים מי מנטר, מי מפקח על הניטור, מי מפקח על פעילות המפעלים, אוסף את הנתונים שנצברו במהלך הפיקוח ובהמשך לפי הצורך, במקרים של עבֵרות לכאורה, אוכף את החוק.

הדו"ח הראשון בחן 25 מפעלים מאזור מערב הגליל. התפרסם במרץ 2010.

הדו"ח השני בחן 22 מפעלים מאזור מערב הגליל. התפרסם במרץ 2011.

הדו"ח השלישי בחן 30 מפעלים מאזור הגליל התחתון והגליל העליון. התפרסם בינואר 2012.

הדו"ח הרביעי בחן 10 מפעלים מהמועצה התעשייתית תפן, התפרסם בפברואר 2013.

הדו"ח החמישי בדק האם הרשויות מפרסמות מידע סביבתי באתרי האינטרנט שלהם לפי סעיף 6א לחוק חופש המידע. התפרסם ביולי 2013.

הדו"ח השישי היה דו"ח ראשון מסוגו שבודק את נושא חשיפת העובדים במפעלים לחומרים מסוכנים. התפרסם בדצמבר 2013.

 

הדו"ח הנוכחי מתמקד במפעלי מפרץ חיפה ומהווה למעשה סדרה של דוחות, (הראשון מבניהם פורסם במאי 2014):

דוח ביניים - מפרץ חיפה תמונת מצב מאי 2014 (מאי 2014)

נמל חיפה הוא אחד ממזהמי האוויר הגדולים במפרץ (אוגוסט 2014)

מערך ניטור האוויר באזור מפרץ חיפה  - דו"ח חצי שנתי 2014 (נובמבר 2014)

מצאי הפליטות וההעברות לסביבה לשנת 2013 (ינואר 2015)

פליטות ממפעלי מפרץ חיפה - השוואת נתוני המפל"ס בין השנים 2012-2013 (ינואר 2015)

מערך ניטור האוויר באזור מפרץ חיפה - דו"ח שנתי 2014 (פברואר 2015)

דיגומים סביבתיים במפרץ חיפה 2010-2015 (נובמבר 2015)

מצאי פליטות מזהמים לאוויר לשנת 2014 (נובמבר 2015)

בדיקות פתע בארובות מפעלים במחוז חיפה 2011-2015 (נובמבר 2015)

פליטת מזהמים מתחבורה ותעשייה במפרץ חיפה 2012-2014  (דצמבר 2015)

השקט התעשייתי במפרץ חיפה נמשך - סיכום שנת 2015 (דצמבר 2015)

מרשם פליטות והעברות לסביבה 2015 (ספטמבר 2016)

 

פרסום מידע סביבתי על מפעלי מפרץ חיפה על ידי הרשויות הרלוונטיות:

איסוף המידע אודות תעשיות לצורך הכנת הדו"חות נעשה בעיקר באמצעות בקשות לפי חוק חופש המידע מהרשויות השונות (המשרד להגנת הסביבה ואיגודי ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה), וכן מאיתור מידע שהתפרסם באינטרנט, בעיקר על פי החובה החלה על הרשויות הנ"ל לפרסם מידע סביבתי שיש ברשותן לפי סעיף 6א לחוק חופש המידע.

לצערנו, ובניגוד לאמור בחוק, המשימה של איסוף מידע מלא אודות הפליטות מהמפעלים, ממשיכה להוות מכשלה מרכזית בפני הכנת הדוחות [1].

המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד הממשלתי אשר מחזיק ברוב הנתונים המלאים אודות פליטות ממפעלים במפרץ חיפה, ועל פי החוק הוא חייב לפרסם את המידע המלא באתר שלו, אבל בפועל - זה לא קורה באופן מלא. חלק גדול מדוחות דיגום הארובות מפרסם המשרד תוך השחרת שם המתקן וכך פוגע ביכולת ניתוח התוצאות והשוואתן לתקנים.

באוקטובר 2013 פנתה עמותת אזרחים למען הסביבה אל המשרד להגנת הסביבה בהתאם להוראות החוק, וביקשה להעביר לידיה את הבדיקות הסביבתיות המלאות שנעשו במפעלים הגדולים במפרץ חיפה בשלוש שנים האחרונות. אחרי תקופה ארוכה והרבה פניות חוזרות- התקבל מידע מועט מאד, וחלקו אינו מקורי. במרץ 2014 הגישה עמותת אזרחים למען הסביבה עתירה מינהלית על פי חוק חופש המידע נגד המשרד להגנת הסביבה, בדרישה לקבלת מידי מלא על הפליטות ממפעלי מפרץ חיפה. בעקבות הגשת העתירה המשרד התחיל לפרסם את תוצאות הדיגומים בארובות במפעלי מפרץ חיפה באתר שלו אבל עם השחרות. העתירה נמחקה על ידי העמותה לאחר שסוכם כי המשרד יעביר את המידע לעמותה ללא השחרות. המשרד לא עמד בסיכום הנ"ל והוגשה עתירה נוספת ביוני 2015, ובעקבות פסק דין שניתן בדצמבר 2015 המשרד העביר את המידע ללא השחרות. המשרד להגנת הסביבה חויב בתשלום הוצאות בית המשפט בשני התיקים הנ"ל.

איגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה: האיגוד מפרסם באתר שלו דוחות ניטור און ליין מ 15 תחנות ניטור רציף שמפוזרות בתחום שיפוט האיגוד, וכן ממספר ארובות מהמפעלים בז"ן, כרמל אולפינים, גדיב, חיפה כימיקלים, תרו, דשנים, תחנת הכוח של חברת החשמל ואלקון.

התחנות הנ"ל הן נקודתיות, מנטרות מספר חומרים בודדים (בין חומר אחד לחמישה), בעוד שהחוק, תנאי הרישיונות והצווים האישיים דורשים ניטור של רשימה ארוכה של חומרים מסוכנים. ראו מערך ניטור האוויר באזור מפרץ חיפה - דו"ח שנתי 2014

כמו כן, הדוחות השנתיים של האיגוד מתפרסמים באיחור. נכון לדצמבר 2016 הדו"ח לשנת 2015 טרם פורסם.

כל המידע המתפרסם כיום בשני האתרים הנ"ל הינו חלקי, ואינו נותן תמונה מלאה אודות הפליטות בפועל, של כל החומרים, מכל המפעלים.

עירית חיפה: לא מפרסמת כל מידע סביבתי, ומסתפקת בהפניה אל אתר האיגוד.

 עד היום אף רשות אינה מפרסמת מידע מלא אודות הפליטות לאוויר ולמים ממפעלי מפרץ חיפה. במצב כזה, אין לציבור/אנשי המקצוע בתחום מושג ממשי ותמונה מלאה לגבי איכות האווירשהציבור נושם או איכות הקולחין שנשפכים לים ולנחלים.

 

____________________________________
כתיבה: עו"ד ג'מילה הרדל ואכים, אילה חודרה
ניתוח נתונים: אילה חודרה

 

 

לתרומה

 

 

 

מבוא

הדו"ח הנוכחי עוסק ב- 18 מפעלים במפרץ חיפה:

 1. אלקון

 2. בתי זיקוק חיפה

 3. גדות

 4. גדיב

 5. דור כימיקלים

 6. חוות מכלים דלק

 7. חוות מכלים פז

 8. חוות מכלים סונול

 9. חיפה כימיקלים

 10. כי"ל חיפה (דשנים וחומרים כימיים לשעבר)

 11. כרמל אולפינים

 12. פז שמנים וכימיקלים

 13. פרוטרום

 14. שמן תעשיות

 15. שמנים בסיסיים חיפה

 16. תחנת הכוח חיפה

 17. תרו

 18. תשתיות נפט ואנרגיה

החל מיוני 2014 ועד ספטמבר 2016, קיבלו בהדרגה כל המפעלים היתרי פליטה לאוויר, פרט לשלושת חוות מכלים ותש"ן שלא חויבו בכך. לפני קבלת היתרי פליטה, 5 מפעלים עבדו תחת הוראות צו אישי, 10 מפעלים ו-3 חוות דלקים בתנאי רישיון עסק המצויים בהסדרת IPPC.

המשרד להגנת הסביבה מסדיר את הפליטות לאוויר מכלל התעשייה באמצעות הכנסת תנאים לרישיונות עסק או באמצעות צווים אישיים למפעלים. "הוראות אישיות" (צו אישי) הם הצעדים שעל המפעל לנקוט לשם מניעת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.הסדרת IPPC הוא אימוץ הנחיות הדירקטיבה Integrated Pollution Prevention and Control/96/61.

בדו"ח זה סקרנו את נתוני המפעלים עפ"י הדרישות הרלוונטיות בצווים האישיים, הוראות בתנאי רישיון עסק בהסדרת IPPC והיתרי פליטה לאוויר בשנים 2012-2016. כל הנתונים נלקחו מתוך דוחות הסיכום השנתיים לשנים 2012, 2013, 2014 של איגוד ערים חיפה, דוחות ארובה שפורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה, דוחות שנמסרו לעמותה במסגרת עתירות לקבלת מידע ונתוני המפל"ס (מרשם הפליטות וההעברות לסביבה).

המפעלים המפוקחים מגישים לאיגוד הערים לסביבה אזור מפרץ חיפה ולמשרד להגנת הסביבה דוחות שנתיים ודוחות דגימת ארובות אשר מהווים את בסיס הנתונים שיש בידי הרשויות, פרט לבדיקות פתע שהרשויות עורכות בעצמן.

12 מפעלים מוגדרים כמפעלי בעלי פוטנציאל זיהום אויר גבוה: אלקון, בז"ן, גדות, גדיב, דור כימיקלים, חוות מכלים דלק, חוות מכלים סונול, חוות מכלים פז, חיפה כימיקלים, כרמל אולפינים, פז שמנים, תשתיות נפט ואנרגיה.

 

 

 

תקציר

דיגום סביבתי - עד סוף 2015 רק 6 מפעלים חויבו לעשות דיגום בסביבת המפעל. בכל חמשת המפעלים שבוצע בהם דיגום סביבתי בשנים 2012-2015 נמצאו חריגות מערכי היעד בבנזן, כלורופורם, מתילן כלוריד ו 1,2 דיכלורואתאן.

דיגום ארובות - מתוך 15 מפעלים שדגמו ארובות במהלך השנים 2012-2016 ב-7 מפעלים נמצאו חריגות: אלקון, בז"ן, גדיב, דור כימיקלים, חיפה כימיקלים, כרמל אולפינים, פז שמנים

דיגום פתע בארובות -

 • שנת 2012 - ב-4 מפעלים נמצאו חריגות
 • שנת 2013 - לא נערכו בדיקות פתע
 • שנת 2014 - ב-4 מפעלים נמצאו חריגות
 • שנת 2015 - ב-6 מפעלים נמצאו חריגות
 • שנת 2016 - ב-7 מפעלים נמצאו חריגות

אירועי זיהום אוויר, ריח ושפכים - ב-13 מפעלים אירעו במשך השנים מפגעים מתמשכים וחמורים של זיהום אוויר, ריח או שפכים.

מפל"ס - 11 המפעלים המדווחים למרשם הפליטות תופסים מקומות גבוהים מאוד ברשימת המפעלים עם ציון ההשפעה הסביבתית השלילית: מקום 1, 4, 8, 9, 12, 21, 23, 39, 40, 49, 60

בהשוואה לשנה קודמת (2014) ב- 5 מפעלים הציון השלילי גדל.

היתרי פליטה לאוויר - כל המפעלים שהיו חייבים בהיתר פליטה לאוויר קיבלו היתר עד ספטמבר 2016. מפעלי קבוצת בז"ן היו האחרונים לקבל (ניתן להם הכי הרבה זמן עד הגשת הבקשה).שלושת חוות המכלים ותשתיות נפט ואנרגיה לא חויבו בהיתר פליטה לאוויר.

 

 

 

סיכום הממצאים

 

דיגום סביבתי [2]

בשנים 2012-2015 רק שישה מפעלים היו מחויבים לבצע דיגומים בסביבת המפעל. בחמשת המפעלים שביצעו דיגומים נמצאו חריגות מערכי היעד. במהלך שנת 2016, 4 מפעלים נוספים קיבלו דרישה לבצע דיגום סביבתי עם קבלת היתרי פליטה.

כיום מחצית מהמפעלים (9) מחויבים לבצע דיגום תדיר של סביבת המפעל (פעם/פעמיים שנה).

דרישות דיגום:

נדרש
לא נדרש
בז"ן
אלקון
גדות *
דור כימיקלים*****
גדיב
חוות מכלים דלק
כי"ל דשנים * (אמוניה בלבד)
חוות מכלים סונול
חיפה כימיקלים **
חוות מכלים פז
כרמל אולפינים
פז שמנים וכימיקלים
פרוטרום
שמן תעשיות
שמנים בסיסיים חיפה ***
תחנת הכוח חיפה
תשתיות נפט ואנרגיה
תרו****
* רק החל מספטמבר 2016
** רק החל מספטמבר 2015
*** רק החל מאפריל 2016
****רק אם תהיה דרישה ע"י רכז איכות אויר
***** נדרש לביצוע דיגום סביבתי, אך לא ביצע. עם קבלת היתר הפליטה לאוויר הוסרה הדרישה
 
 
רשימת החומרים שהיו בהם חריגות מערכי היעד:

בנזן - גדיב, בז"ן, כרמל אולפינים, תשתיות נפט ואנרגיה

כלורופורם - פרוטרום, תשתיות נפט ואנרגיה

מתילן כלוריד - פרוטרום

1,2 דיכלורואתאן - תשתיות נפט ואנרגיה

 

 

 

דיגום פתע בארובות

שנת 2012 - ב-4 מפעלים מתוך 10 נמצאו חריגות

המפעלים שנבדקו: תרו, חוות מכלים סונול, חוות מכלים פז, פרוטרום, חוות מכלים דלק, גדיב, בז"ן, פז שמנים, דור כימיקלים ואלקון

המפעלים שחרגו: בז"ן, גדיב, דור כימיקלים ופז שמנים

שנת 2013 - לא נערכו בדיקות פתע

שנת 2014 - ב-4 מפעלים מתוך 10 נמצאו חריגות

המפעלים שנבדקו: בז"ן, תרו, אלקון, דור כימיקלים, כרמל אולפינים, שמן תעשיות, חוות מכלים סונול, חוות מכלים פז, חוות מכלים דלק ופז שמנים

המפעלים שחרגו: תרו, אלקון, דור כימיקלים, פז שמנים

שנת 2015 - ב-6 מפעלים מתוך 13 נמצאו חריגות

המפעלים שנבדקו: אלקון, גדיב, תרו, דור כימיקלים, חיפה כימיקלים, בז"ן, תחנת הכוח חיפה, כרמל אולפינים, חוות מכלים סונול, חוות מכלים דלק, פז שמנים, פרוטרום, שמן תעשיות

המפעלים שחרגו: אלקון, בז"ן, גדיב, דור כימיקלים, חיפה כימיקלים, פז שמנים

שנת 2016 - ב-7 מפעלים מתוך 11 נמצאו חריגות

למרות שבשנת 2016 נערכו מספר לא מבוטל של בדיקות פתע במפעלים, בחלק מהדוחות שמתפרסמים לעיני הציבור מוסתרים שמות המתקנים כך שלא ניתן לקבוע אם אכן הייתה חריגה או שניתן לראות כי הייתה חריגה אך לא ניתן לקבוע בכמה אחוזים מהערך המרבי, היות ולמתקנים השונים ערכים מרבים שונים. בנוסף, בחלק מהבדיקות משטחי הדיגום או הארובות כלל לא היו תקניים, ובזמן הדגימה אירעו הפסקות חשמל, עצירות בפעולת מתקנים ותקלות שונות.

רשימת המתקנים שנבדקו בבדיקות הפתע של המשרד להגנת הסביבה:

אלקון - 3 מתקנים, בז"ן - 25 מתקנים, גדות - מתקן אחד, גדיב - 5 מתקנים, דור כימיקלים- 8 מתקנים, דשנים - 2 מתקנים, חיפה כימיקלים - 10 מתקנים, כרמל אולפינים - 20 מתקנים, פז שמנים- 3 מתקנים, שמן תעשיות - 10 מתקנים, תרו - 3 מתקנים

 

 

 

רשימת אירועים של זיהום אוויר, ריח ושפכים בשנים 2012-2016

שם מפעל
2012
2013
2014
2015
2016
אלקון
1
1
11
רצף אירועי ריחות קשים, חשד לזיהום אוויר, אי דיווח על אירוע חומ"ס
המשרד לא פרסם מידע
בז"ן
15
13
9
2
המשרד לא פרסם מידע*
גדות
-
-
המפעל פעל ללא היתר פליטה ובניגוד לחוק
-
המשרד לא פרסם מידע
גדיב
4
3
2
-
המשרד לא פרסם מידע
דור כימיקלים
1
3
5
2
המשרד לא פרסם מידע
חוות מכלים דלק
אין
חוות מכלים פז
אין
חוות מכלים סונול
אין
חיפה כימיקלים
-
1
2
3
המשרד לא פרסם מידע
כי"ל חיפה (דשנים)
3
-
-
1
המשרד לא פרסם מידע
כרמל אולפינים
3
2
6
פליטות בלתי מוקדיות מתמשכות של חומרים אורגניים נדיפים שלא דווחו
המשרד לא פרסם מידע
פז שמנים וכימיקלים
3
1
2
-
המשרד לא פרסם מידע
פרוטרום
-
1
מפגעי ריח מתמשכים שהובילו לשימוע
-
המשרד לא פרסם מידע
שמן תעשיות
3
9
3
-
1
שב"ח
-
-
1
1
המשרד לא פרסם מידע
תחנת הכוח חיפה
4
1
1
-
המשרד לא פרסם מידע
תרו
אין
תש"ן
אין

 

 

מרשם פליטות והעברות לסביבה

בשנת הדיווח האחרונה (2015):

4 מפעלים כלל לא חייבים בדיווח למפל"ס - 3 חוות המכלים ותש"ן

3 מפעלים מדווחים למפל"ס אך אין להם ציון השפעה סביבתי כיוון שהן חברות פרטיות - חיפה כימיקלים, דור כימיקלים ותרו

11 המפעלים המדווחים תופסים מקומות גבוהים מאוד ברשימת המפעלים עם ציון ההשפעה הסביבתית השלילית הגבוה ביותר.

בהשוואה לשנה קודמת (2014) ב- 5 מפעלים הציון השלילי עלה, ב-5 ירד ובמפעל אחד הציון נשאר זהה.

שם מפעל
מיקום ברשימת המפעלים (מבוסס על ציון השפעה סביבתית שלילי)
שינוי הציון בהשוואה לשנה הקודמת
אלקון
21
עלייה
בז"ן*
1
ירידה
גדות
40
עלייה
גדיב
23
ירידה
דור כימיקלים
מדווח למפל"ס אך אין לו ציון השפעה סביבתית (חברה פרטית)
 
חוות מכלים דלק
לא מדווח למפל"ס
 
חוות מכלים פז
לא מדווח למפל"ס
 
חוות מכלים סונול
לא מדווח למפל"ס
 
חיפה כימיקלים
מדווח למפל"ס אך אין לו ציון השפעה סביבתית (חברה פרטית)
 
כי"ל חיפה (דשנים)
39
ירידה
כרמל אולפינים
8
ירידה
פז שמנים וכימיקלים
12
נשאר זהה
פרוטרום
49
ירידה
שמן תעשיות
9
עלייה
שב"ח
60
עלייה
תחנת הכוח חיפה
4
עלייה
תרו
מדווח למפל"ס אך אין לו ציון השפעה סביבתית (חברה פרטית)
 
תש"ן
לא מדווח למפל"ס
 
 *למרות הירידה בציון בז"ן נשאר במקום הראשון

 

 

 

היתרי פליטה לאוויר

כל המפעלים שהיו חייבים בהיתר פליטה לאוויר קיבלו היתר עד ספטמבר 2016. מפעלי קבוצת בז"ן היו האחרונים לקבל (ניתן להם הכי הרבה זמן עד הגשת הבקשה).

שלושת חוות המכלים ותשתיות נפט ואנרגיה לא חויבו בהיתר פליטה לאוויר.

שם מפעל
היתר פליטה לאוויר נכנס לתוקף
אלקון
דצמבר 2014
בז"ן
ספטמבר 2016
גדות
ספטמבר 2016
גדיב
יולי 2016
דור כימיקלים
דצמבר 2015
חוות מכלים דלק
לא נדרש
חוות מכלים פז
לא נדרש
חוות מכלים סונול
לא נדרש
חיפה כימיקלים
ספטמבר 2015
כי"ל חיפה (דשנים)
ספטמבר 2016
כרמל אולפינים
יולי 2016
פז שמנים וכימיקלים
יוני 2014
פרוטרום
אוקטובר 2015
שמן תעשיות
אוגוסט 2014
שב"ח
אפריל 2016
תחנת הכוח חיפה
יולי 2016
תרו
יולי 2016
תש"ן
לא נדרש

 

 

לתרומה

 

 

 

 

סיכום הנתונים עבור כל מפעל

 

אלקון

נותן שירותי טיפול בשפכים תעשייתיים ובפסולות מסוכנות, בשיטות פרי פיתוח ישראלי, חלקן מוגנות בפטנטים.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

המפעל העביר את פעילותו לרמת חובב ביולי 2016.

אלקון
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל
ניטור רציף**
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אמוניה,
תחמוצות חנקן

לא נדרש

אין חריגות

רק על פי דרישה

1
2013
חומצה הידרופלואורית, דיאוקסינים ופורנים
1
2014
דיאוקסינים ופורנים (פתע),
אמוניה (פתע),
TOC(פתע)
11
2015
תחמוצות חנקן (פתע)
רצף אירועי ריחות קשים, חשד לזיהום אוויר, אי דיווח על אירוע חומ"ס
2016
דיאוקסינים ופורנים (פתע),
תחמוצות גופרית (פתע)
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
אבץ, אנטימון, ארסן, בורון, בנזו א-פירן, זרחן, כלורידים, כרום, מוליבדן, נחושת, ניקל, נתרן, פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים, פלואורידים, קדמיום, קובלט ותרכובות אורגניות הלוגניות לשפכים ולאוויר
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
המפעל עבר ב-2016 לרמת חובב ולכן אין צפי נתוני פליטה לשנים הבאות
*המפעל עבר בחודש יולי 2016 ממקומו לרמת חובב
**נדרש לניטור TOC בארובת RTO בלבד

לנתונים המלאים - אלקון >>>

 

 

בז"ן

ייצור מוצרי זיקוק נפט לתעשייה, תחבורה, חקלאות, תשתיות וצריכה ביתית. לבז"ן יכולת ייצור מרבית של כ- 197,000 חביות נפט ליום. כ-75% ממוצרי החברה מופצים בשוק המקומי, והשאר מיוצאים, בעיקר לארצות מזרח הים התיכון.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

בתי זיקוק לנפט
שנה
חריגות בדיגום ארובה
חריגות בדיגום סביבת המפעל
חריגות בניטור רציף**
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן,
TOC,
מתכות,
פחמן חד חמצני,
H2S,
חלקיקים (פתע)
בנזן1
חלקיקים (אטימות)
נדרש למדידה שיטתית של רמת מטרד הריח באמצעות צוות מריחים של המפעל, פעם בשלושה חודשים ובכל מקרה של תקלה.

המשרד לא פרסם נתונים

15
2013
תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן,
TOC,
פחמן חד חמצני
בנזן1
תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן,
חלקיקים (אטימות)
13
2014
תחמוצות חנקן,
פחמן חד חמצני,
COS+CS2
בנזן1
תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן,
חלקיקים (אטימות)
9
2015
תחמוצות חנקן (פתע)
בנזן1

אין חריגות

2
2016
פחמן חד חמצני (פתע)
אין דיגומים

אין חריגות

המשרד לא פרסם מידע*
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
אתיל בנזן, בנזן, טולואן, כלור, מימן גופרי, סטירן, קסילן ותרכובות אורגניות נדיפות לאוויר
בורון, כלורידים ו- TOC למקור מים ושפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
צפויה הפחתה
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם
*תוך כדי כתיבת שורות אלה ארעה שריפת ענק במיכל בנזין 25.12.16, שנמשכה כמעט 24 שעות.
באוקטובר 2015 הרשיע בית משפט השלום בחיפה את חברת בז"ן ובכירים בה בעבירות של זיהום מקורות מים ואחריות להזרמת שפכים לים בשני אירועים שונים, במהלך השנים 2010-2011, וגזר על החברה ומנהליה קנס כולל בסך של 750,000 ₪
**נדרש לניטור תחמוצות חנקן ואטימות במתקנים השונים, תחמוצות גופרית במתקן פיצוח קטליטי ובפרופאן כביטוי ל-VOC במתקן השבת אדים

לנתונים המלאים - בז"ן >>>

 

 

גדות

החברה מפתחת ומייצרת כימיקלים לשימוש בתעשיות המזון והמשקאות, כמו חומצת מאכל, סוכר פירות ותוספים תזונתיים כדוגמת מינרלים שונים. רכיבים עבור מוצרי קוסמטיקה, פרמצבטיקה ודטרגנטים. למעלה מ-95 אחוז ממכירות החברה מתבצע בשוק העולמי.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

גדות
שנה
דיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגות

רק על פי דרישה.

יש בדיקה בודדת משנת 2015 - אין חריגה

לא נדרש

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

-

2013

אין חריגות
-
2014
אין חריגות
בשנת 2014 המפעל פעל ללא היתר פליטה ובניגוד לחוק, משום שלא הגיש במועד בקשה להיתר פליטה
2015
אין חריגות
-
2016
אין חריגות
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
כלור ועופרת למקור מים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה

לנתונים המלאים - גדות >>>

 

 

גדיב

יצור מוצרים ארומטיים ואליפטים המשמשים כחומר גלם לתעשיית המשך לפולימרים מתוחכמים. מוצרים בולטים: בנזן, טולואן, פראקסילן, אורטוקסילן והקסן. יתרת החומר שלא מנוצל מוחזר למפעל האם - בז"ן. הרוב המכריע של מכירות גדיב נעשה ללקוחות בחו"ל (כ- 95% מהמכירות בשנת 2015, בדומה לשנים קודמות). בעיקר באזור אגן הים התיכון, אירופה וארה"ב.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

גדיב
שנה
חריגות בדיגום ארובה
חריגות בדיגום סביבת המפעל
חריגות בניטור רציף**
דיגום ריח*
אירועי חומ"ס
2012
בנזן,
ניקל,
קדמיום,
TOC,
חלקיקים (פתע)
בנזן1
בנזן
(במסוף ניפוק בנמל)

המשרד לא פרסם נתונים.

4
2013
ניקל,
פחמן חד חמצני,
TOC
בנזן1
תחמוצות חנקן
3
2014
תחמוצות חנקן
בנזן1
תחמוצות חנקן
2
2015
TOC(פתע)
בנזן1,
1,2 דיכלורואתאן1
תחמוצות חנקן, אטימות (חלקיקים)
-
2016
TOC(פתע)
אין דיגומים
אין חריגות
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
פורמאלדהיד ותרכובות אורגניות נדיפות לאוויר
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
צפויה הפחתה
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם
*המפעל נדרש בצו האישי למדידה פעם בשלושה חודשים ובכל מקרה של תקלה. בהיתר הפליטה לאוויר שקיבל המפעל ביולי 2016 אין דרישה למדידת ריח
**נדרש לניטור תחמוצות חנקן ואטימות בחמשת התנורים בלבד ולניטור בנזן בזמן פריקת בנזן מאוניות בנמל

לנתונים המלאים - גדיב >>>

 

 

דור כימיקלים

ייצור מוצרי ביניים לתעשיית הכימיה, בנזין, פרמצבטיקה, חקלאות, פלסטיק ועץ, מחזור והשבת ממסים.

באפריל 2014 הודיע המשרד להגנת הסביבה כי בכוונתו להטיל עיצום כספי על המפעל בסך 1,792,760 בעקבות אירוע דליפת חומרים מסוכנים שהוסתר.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

דור כימיקלים
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל*
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
חלקיקים,
TOC,
פורמאלדהיד (פתע)
אין דיגומים

לא נדרש

לא נדרש

1
2013
חלקיקים,
תחמוצות חנקן
אין דיגומים
3
2014
TOC(פתע)
אין דיגומים
5
2015
תחמוצות חנקן (פתע),
תחמוצות גופרית (פתע),
TOC(פתע)
אין דיגומים
2
2016
תחמוצות חנקן (פתע),
תחמוצות גופרית (פתע),
פחמן חד חמצני (פתע)
לא נדרש
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
בריום, זרחן, חנקן, נחושת ו- TOC לשפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*ברישיון העסק הייתה דרישה לדיגום סביבתי בתדירות של פעם בשנה (כלומר, עד דצמבר 2015). בהיתר הפליטה שקיבל המפעל אין דרישה.

לנתונים המלאים - דור כימיקלים >>>

 

 

חוות מכלים דלק

מסוף חוף שמן - חוות דלק לאחסון וניפוק תזקיקי דלק למכליות כביש.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

חוות מכלים דלק
שנה
דיגום ארובה*
דיגום סביבת המפעל**
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגה
בנזן1

לא נדרש

לא נדרש

אין

2013
אין חריגה
אין דיגומים
2014
אין חריגה
אין דיגומים
2015
אין חריגה
אין דיגומים
2016
אין דיגומים
אין דיגומים
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
לא מדווח למפלס
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
* נדרש לדיגום TOC בארובת מישוב אדים בלבד
**ברישיון עסק נדרש דיגום סביבתי עפ"י תכנית דיגום שיגיש המפעל. לא ידוע אם/מהי התוכנית שהוגשה.
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם

לנתונים המלאים - חוות מכלים דלק >>>

 

 

חוות מכלים פז

מסוף חוף שמן - חוות דלק לאחסון וניפוק תזקיקי דלק למכליות כביש.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

חוות מכלים פז
שנה
דיגום ארובה*
דיגום סביבת המפעל**
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגה
אין דיגומים

לא נדרש

לא נדרש

אין

2013
אין דיגומים
אין דיגומים
2014
אין דיגומים
אין דיגומים
2015
אין דיגומים
אין דיגומים
2016
אין דיגומים
אין דיגומים
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
לא מדווח למפלס
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*נדרש לדיגום TOC בארובת מישוב אדים בלבד
**ברישיון עסק נדרש דיגום סביבתי עפ"י תכנית דיגום שיגיש המפעל. לא ידוע אם/מהי התוכנית שהוגשה.

לנתונים המלאים - חוות מכלים פז >>>

 

 

חוות מכלים סונול

מסוף חוף שמן - חוות דלק לאחסון וניפוק תזקיקי דלק למכליות.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

חוות מכלים סונול
שנה
דיגום ארובה*
דיגום סביבת המפעל**
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגה
אין דיגומים

לא נדרש

לא נדרש

אין

2013
אין חריגה
אין דיגומים
2014
אין חריגה
אין דיגומים
2015
אין חריגה
אין דיגומים
2016
אין דיגומים
אין דיגומים
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
לא מדווח למפלס
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*נדרש לדיגום TOC בארובת מישוב אדים בלבד
**ברישיון עסק נדרש דיגום סביבתי עפ"י תכנית דיגום שיגיש המפעל. לא ידוע אם/מהי התוכנית שהוגשה.

לנתונים המלאים - חוות מכלים סונול >>>

 

 

חיפה כימיקלים

ייצור חנקת אשלגן, חומצה זרחתית ומלחי פוספט לשימוש בחקלאות, בתעשייה וכמרכיבים במוצרי מזון. יצור דשנים מסיסים לחקלאות.המוצר העיקרי הוא חנקת אשלגן המותג Multi-K. תוך שימוש בתהליך מקורי, פיתחה חיפה כימיקלים קו מוצרים מגוון של דשני NPK נטולי כלור בשחרור מבוקר. אלה מוצרים מצופים המשווקים תחת שם המותג Multicote. המפעל מייצא כ- 93% מהמוצרים לחו"ל.

בעקבות החריגות בבדיקות הפתע בשנים 2015-2016 הוטל על המפעל עיצום כספי בסך 3,624,400 .

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

חיפה כימיקלים
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל*
ניטור רציף***
דיגום ריח
אירועי חומ"ס**
2012
חלקיקים
לא נדרש

אין חריגות

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

-
2013
חלקיקים,
תחמוצות גופרית
לא נדרש
1
2014
חלקיקים,
תחמוצות גופרית
לא נדרש
2
2015
TOC(פתע),
פחמן חד חמצני (פתע)
המשרד לא פרסם נתונים
3
2016
תחמוצות חנקן (פתע)
המשרד לא פרסם נתונים
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
פחמן דו חמצני לאוויר
בריום, ניקל ופלואורידים למקור מים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*החל מכניסת היתר הפליטה לתוקף (25.9.15) המפעל מחויב בדיגום סביבתי, אחת לשנה. לפני כן המפעל לא נדרש בדיגום הסביבה
**בעקבות החריגות בבדיקות הפתע בשנים 2015-2016 הוטל על המפעל עיצום כספי בסך 3,624,400 ₪
***נדרש לניטור תחמוצות חנקן משני מתקני N בלבד

לנתונים המלאים - חיפה כימיקלים >>>

 

 

כי"ל חיפה (דשנים וחומרים כימיים לשעבר)

החברה פועלת מזה 67 שנים בתחום ייצור דשנים לחקלאות, כימיקלים תעשייתיים ומוצרים לטיפול במי שתייה בעיקר עבור השוק המקומי.

החברה מייצרת ומוכרת כשני שליש מצריכת הדשן הנוזלי בארץ ומספקת כ- 80% מסך הדשן המוצק. המפעל מייצא כ- 95% מהמוצרים לחו"ל.

כי"ל חיפה (דשנים וחומרים כימיים לשעבר)
שנה
דיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל**
ניטור רציף***
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
לא ניתן לקבוע*
לא נדרש

אין חריגות

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

3
2013
לא ניתן לקבוע*
לא נדרש
-
2014
לא ניתן לקבוע*
לא נדרש
-
2015
אין דיגומים
לא נדרש
1
2016
אין דיגומים
אין דיגומים
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
בריום ומוליבדן למקור מים ובשפכים
כלור לאוויר
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
אין צפי
*אין בידינו תנאים קודמים להיתר הפליטה שנכנס לתוקף בספטמבר 2016. כמעט כל שמות המתקנים מושחרים וברוב הדיגומים משטחי הדיגום לא היו תקינים או שהדיגום בוצע מפתח אחד בלבד
**המפעל נדרש לדיגום סביבתי של אמוניה רק החל מכניסת היתר הפליטה לתוקף (ספטמבר 2016)
***נדרש לניטור תחמוצות חנקן ממתקן ייצור חומצה חנקתית בלבד

לנתונים המלאים - כי"ל חיפה >>>

 

 

כרמל אולפינים

יצור חומרי גלם לחברות פלסטיקה וכימיה. היצרנית הבלעדית בישראל של הפולימרים: פוליאתילן ופוליפרופילן.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

כרמל אולפינים
שנה
חריגות בדיגום ארובה
חריגות בדיגום סביבת המפעל**
חריגות בניטור רציף***
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
חלקיקים,
תחמוצות גופרית
בנזן1
אין חריגות

לא נדרש

3
2013
תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן
בוצע רק דיגום אחד
אין חריגות
אטימות (חלקיקים), ספיקת גזים ללפיד בשגרה
2
2014
חלקיקים,
תחמוצות גופרית,
תחמוצות חנקן
בוצע רק דיגום אחד
אין חריגות
אטימות (חלקיקים), ספיקת גזים ללפיד בשגרה
6
2015
פחמן חד חמצני
בנזן1
תחמוצות חנקן,
אטימות (חלקיקים)
פליטות בלתי מוקדיות מתמשכות של חומרים אורגניים נדיפים שלא דווחו****
2016
לא ניתן לקבוע*
אין דיגומים
תחמוצות חנקן,
אטימות (חלקיקים)

המשרד לא פרסם מידע

מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
בנזן, טולואן, מנגן, ומתאן לאוויר
כלורידים ומנגן למקור מים ושפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
צפויה הפחתה (בפועל הייתה עלייה בשנת 2016)
*שמות המתקנים מושחרים
**המפעל נדרש לשני דיגומים בשנה של סביבת המפעל
***נדרש לניטור תחמוצות חנקן ואטימות בשלושת דודי הקיטור בלבד
****מנהל המפעל הוזמן לשימוע
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם

לנתונים המלאים - כרמל אולפינים >>>

 

 

פז שמנים וכימיקלים

ייצור, מחזור ואחסון שמני סיכה, גריז וממסים לתחבורה ותעשייה. ממוקם בחוף שמן.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

פז שמנים וכימיקלים
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל**
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
חלקיקים,
תחמוצות גופרית,
TOC(פתע)
אין דיגומים

לא נדרש

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

3
2013
TOC
אין דיגומים
1
2014
חלקיקים,
תחמוצות גופרית,
פחמן חד חמצני,
TOC(פתע)
אין דיגומים
2
2015
TOC(פתע),
פחמן חד חמצני (פתע)
אין דיגומים
-
2016
לא ניתן לקבוע*
אין דיגומים
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
אבץ, בריום ומוליבדן לשפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*שמות המתקנים מושחרים
**המפעל נדרש להגיש תכנית לדיגום סביבתי. לא ידוע אם הוגשה.

לנתונים המלאים - פז שמנים וכימיקלים >>>

 

 

פרוטרום 

ייצור חומרי גלם לתעשיית הטעם והריח, תערובות טעם וריח לתעשיית המזון והקוסמטיקה ע"י עיבוד כימי וביולוגי.

המפעל מצוי בהליכים להסדרת מעבר לאזור תעשייה מבואות הגלבוע. הליך המעבר היה צפוי להסתיים בשנת 2015 על פי פסק דין. נכון לדצמבר 2016 המפעל עדיין לא עבר ממקומו בחיפה.

פרוטרום
שנה
דיגום ארובה
חריגות בדיגום סביבת המפעל
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגות
אין חריגות

לא נדרש

לא נדרש

-
2013
אין חריגות
כלורופורם,
מתילן כלוריד1
1
2014
אין חריגות
כלורופורם,
מתילן כלוריד1
מפגעי ריח מתמשכים שהובילו לשימוע
2015
אין חריגות
אין חריגות
-
2016
אין חריגות
אין דיגומים
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
אין עלייה
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
אין צפי נתוני פליטה לשנים הבאות*
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם
*המפעל היה אמור לעבור ממקומו בשנת 2015 ולכן המשרד להגנת הסביבה לא ביצע עבורו חישוב לצפי פליטות. נכון לדצמבר 2016 המפעל נשאר במקומו.

לנתונים המלאים - פרוטרום >>>

 

 

שמן תעשיות

מפעל לייצור שמני מאכל. המפעל ממצה שמני מאכל צמחיים בשני מתקני מיצוי נפרדים: מתקן מיצוי גדול סויה, מתקן מיצוי קטן קנולה. השמן מזוכך במתקן זיכוך.

באוגוסט 2014 המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום חמור נגד המפעל בגין מפגעי ריח שאירעו בשנים 2010-2013.
במרץ 2016 המשרד להגנת הסביבה שלח למפעל הודעה על כוונה להטיל קנס כספי בסך 906,100₪ עבור אי עמידה בתנאים של היתר הפליטה: הפעלה של מתקני ייצור בעת תקלה ממושכת במתקן טיפול בגזי הפליטה ואי דיווח על תקלות אלו.
 
שמן תעשיות
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל
ניטור רציף
דיגום ריח**
אירועי חומ"ס***
2012
אין דיגומים

לא נדרש

לא נדרש

סקר ריח לא פורסם

3
2013
אין דיגומים
9
2014
לא ניתן לקבוע*
3
2015
אין חריגות
-
2016
TOC(פתע)
1
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
חנקן לשפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*שמות המתקנים מושחרים
**עד פברואר 2015 היה על המפעל לבצע סקר ריח
***באוגוסט 2014 המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום חמור נגד המפעל בגין מפגעי ריח שאירעו בשנים 2010-2013.
במרץ 2016 שלח המשרד להגנת הסביבה למפעל הודעה על כוונה להטיל קנס כספי בסך 906,100 ₪ עבור אי עמידה בתנאים של היתר הפליטה: הפעלה של מתקני ייצור בעת תקלה ממושכת במתקן טיפול בגזי הפליטה ואי דיווח על תקלות אלו.

לנתונים המלאים - שמן תעשיות >>>

 

 

שמנים בסיסיים חיפה

חברת שמנים בסיסיים חיפה (שב"ח) עוסקת בהפקה ויצירת שמנים בסיסיים עבור תעשיית השמנים והשעוות. תוצריה נמכרים בשוק המקומי ומיוצאים למדינות רבות בעולם.

שמנים בסיסיים חיפה
שנה
דיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל*
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין דיגומים

אין דיגומים

לא נדרש

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

-
2013
אין דיגומים
-
2014
אין דיגומים
1
2015
אין דיגומים
1
2016
אין דיגומים
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
פחמנים הידרוכלורופלואורים לאוויר
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
*החל מאפריל 2016 ועד אוקטובר 2017 על המפעל לבצע שני דיגומי סביבה של פורפורל ומתיל איזובוטיל קטון. לא ידוע מה היו התנאים קודם להיתר הפליטה לאוויר.

לנתונים המלאים - שמנים בסיסיים חיפה >>>

 

 

תחנת הכוח חיפה

ייצור חשמל ע"י 2 יחידות טורבינות גז במחזור משולב ו- 2 יחידת ייצור קיטוריות נוספות (חיפה ג) פועלות כגיבוי מקיץ 2013. כל יחידות הייצור עושות שימוש בגז כדלק עיקרי ובמזוט כגיבוי החל משנת 2013.

תחנת הכוח חיפה
שנה
דיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל
ניטור רציף*
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגות

לא נדרש

אין חריגות

לא נדרש

4
2013
אין חריגות
אין חריגות
1
2014
אין חריגות
אין חריגות
1
2015
אין חריגות
חריגה יממתית אחת
-
2016
אין דיגומים
אין נתונים עד ספטמבר
המשרד לא פרסם מידע
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
כלור, נחושת, נתרן ופחמנים הידרוכלורופלואורים לאוויר, לשפכים ולים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
אין צפי
*נדרש לניטור תחמוצות חנקן בלבד

לנתונים המלאים - תחנת הכוח חיפה >>>

 

 

תרו

ייצור תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומרכיבים פעילים כדוגמת קומדין, אטופן, משחות שיניים ושטיפות פה.

תרו תעשייה רוקחית
שנה
חריגות בדיגום ארובה
דיגום סביבת המפעל*
חריגות בניטור רציף**
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין דיגומים

אין דיגומים

אין חריגות

רק על פי דרישה.

המשרד לא פרסם נתונים

אין

2013
אין דיגומים
אין חריגות
2014
TOC (פתע)
אין חריגות
2015
אין דיגומים
TOC
2016
 TOC(פתע)
TOC
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
חנקן, כלור, TOC, נחושת, פחמן דו חמצני ופחמנים הידרופלואורים לאוויר ולשפכים
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
צפויה הפחתה
*החל מיולי 2016 ובהתאם לתוצאות בדיקות לאיתור דליפות דיכלורומתאן ופורמלדהיד מרכיבי ציוד ובדיקתם בארובה, או לפי דרישת רכז איכות אויר, המפעל יגיש תכנית לדיגום או ניטור סביבתי של מזהמים. לא ידוע אם לפני כן היו דרישות לדיגום סביבתי. אין דיגומים סביבתיים.
**נדרש לניטור TOC בארובת RTO בלבד

לנתונים המלאים - תרו >>>

 

 

תשתיות נפט ואנרגיה

חברת תש"ן עוסקת באחסון והולכת דלקים בקווי צנרת תת קרקעיים, בפריסה ארצית. החברה מחזיקה ב-3 אתרים במפרץ חיפה: טרמינל קריית חיים, טרמינל נמל הדלק, טרמינל אלרואי.

המפעל נמצא ברשימת המפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה.

תשתיות נפט ואנרגיה
שנה
דיגום ארובה
חריגות בדיגום סביבת המפעל*
ניטור רציף
דיגום ריח
אירועי חומ"ס
2012
אין חריגות
אין חריגות

לא נדרש

לא נדרש

בדצמבר 2012 נשלחה לחברה התראה והזמנה לשימוע בנושא אי עמידה בתנאי רישיון העסק העוסקים בניקוי קרקעות מזוהמות בבוצות תעשייתיות שהוטמנו באתר טרמינל קריית חיים.

2013
אין דיגומים
בנזן1,
כלורופורם1,
1,2 דיכלורואתאן1
2014
אין דיגומים
אין חריגות
2015
אין דיגומים
אין דיגומים
2016
אין דיגומים
אין דיגומים
מפל"ס - עלייה בפליטת מזהמים בשנת 2015
לא מדווח למפל"ס
צפי פליטת NMVOC משנת 2015 עד 2018
לא צפויה הפחתה
1 חריגה מערך היעד- אינו מהווה עבירה על החוק, אך מהווה חשש לפגיעה בבריאות האדם
*על המפעל לבצע דיגום סביבתי פעם בשנה

לנתונים המלאים - תשתיות נפט ואנרגיה >>>

 

 

לתרומה

 

 

 

דפי המפעלים - הנתונים המלאים

אלקון

בתי זיקוק חיפה

גדות

גדיב

דור כימיקלים

חוות מכלים דלק

חוות מכלים פז

חוות מכלים סונול

חיפה כימיקלים

כי"ל חיפה (דשנים וחומרים כימיים לשעבר)

כרמל אולפינים

פז שמנים וכימיקלים

פרוטרום

שמן תעשיות

שמנים בסיסיים חיפה

תחנת הכוח חיפה

תרו

תשתיות נפט ואנרגיה

 

 
 
 
 
 

[1] מי שמחפש מידע סביבתי, יכול להיעזר במדריך המיוחד הזה שהוכן ע"י אזרחים למען הסביבה.

[2] דיגום סביבתי הוא דיגום שנעשה בסביבת המפעל במספר נקודות, להבדיל מדיגומים שנעשים בארובות, ומטרתו לנטר את רמות החומרים שמצויים בסביבת המפעל כתוצאה מהפליטות שלו.

 
 
 
 
 

צרו קשר للاتصال بنا

דרכי התקשרות עם עמותת אזרחים למען הסביבה

משרד העמותה: רחוב הנפח 10, קומה 1, כרמיאל

אימיילinfo@cfenvironment.org.i

פקס:  04-9978837

הצטרפו אלינו انضموا إلينا

אתם כאן: דף הבית דוח שקט תעשייתי 7 - דפי מפעלים דצמבר 2016