logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אכיפה אזרחית סביבתית

אכיפה אזרחית סביבתית

הפעילות שלנו במישור הזה כוללת טיפול בתלונות של תושבים על מפגעים סביבתיים, עזרה וייעוץ לוועדי פעולה בהתארגנות או בפעילות עצמה, וניהול הליכים משפטיים שונים לטיפול במפגעים סביבתיים. הליכים אלה יש להם חלק חשוב במימוש עקרון המזהם משלם, שינוי תפקוד הרשויות, הרתעת הגופים המזהמים ובמיצוי הזכות של הציבור לחיות בסביבה בריאה.

1. טיפול בתלונות של תושבים על מפגעים סביבתיים

העמותה מאפשרת לתושבים להגיש תלונות על מפגעים סביבתיים ומנהלת הליכים משפטיים שבאמצעותם מביאים לידי מימוש את עקרון המזהם משלם מצד אחד, ושיפור המציאות של התושבים מצד שני. הטיפול כולל קבלת התלונה דרך האתר, מיפוי הבעיה, פניה לרשויות האחראיות, בקשות מידע והליכים משפטיים במידה הצורך.
להמשך קריאה

מפת מפגעי סביבה

2. ייזום הליכים משפטיים בנושאים עקרוניים וקידום פתרונות לבעיות מתמשכות

יוזמה ומעורבות בתובענות ייצוגיות נגד גופים מזהמים בעקבות אירועי זיהום או מפגעים סביבתיים מתמשכים. מטרת התובענות הייצוגיות היא לחייב את גורמי הזיהום בפיצוי הציבור בגין הזיהום שנגרם, וסילוק מפגעים מתמשכים.

להמשך קריאה