עמותת אזרחים למען הסביבה

אפשר להמשיך לזהם במועצות התעשייתיות 2004

ככה זה כשהמועצות התעשייתיות, המופקדות על אכיפת חוקי איכות הסביבה, נשלטות על ידי בעלי המפעלים

שתי מועצות תעשייתיות פועלות בישראל, ברמת חובב ובתפן, ושתיהן מטרידות את השכנים – כלומר התושבים המתגוררים בסמוך אליהן.

המועצות התעשייתיות הן המצאה ישראלית. הן מוגדרות כרשות מקומית לכל דבר, אבל בשטח השיפוט שלהן אין תושבים, אלא רק מפעלים. זה שנים שנשמעת טענות על שלבעלי המפעלים במועצות יש כוח רב מדי מה שמאפשר להם לעשות ככל העולה על רוחם. אבל הצעת חוק לשינוי הרכב המועצות נבלמה בשל שיקולים פוליטיים ואישיים.
סמכויותיהן מרחיקות לכת: הן גובות ארנונה, מספקות שירותי מים, ביוב וסילוק פסולת והן מופקדות על אכיפת החוקים למניעת זיהום הסביבה למשל. ברמת חובב למשל, 80% מהתקציב מיועדים לטיפול בבעיות סביבה, ובכל זאת התושבים השכנים של המועצה, סובלים ממפגעים סביבתיים.

אנחנו טוענים שזהו המחיר של הרכב המועצות. הן מורכבות כיום מתשעה חברים – שלושה נציגי מפעלי התעשייה במקום; שלושה נציגי הממשלה ממשרדי התמ"ת, הבריאות והפנים (נציג משרד הפנים הוא יו"ר המועצה); ושלושה נציגי הרשויות המקומיות הסמוכות. "נציגי התעשיינים משתפים פעולה עם נציג משרד התמ"ת ובדרך כלל מצטרף אליהם היו"ר ממשרד הפנים", טוענת בלהה גבעון, מנכ"לית עמותת "נגב בר קיימא", שעוסקת באיכות הסביבה. "כך יש רוב אוטומטי לכל הצעה שלהם והם מצליחים לבלום שהם לא אוהבים".

ליאורה אהרון, מאשימה ש"בזכות הרכב המועצה הם הצליחו להסתיר מהציבור במשך 20 שנה את הנזקים שהם גורמים לסביבה". לטענת הארגונים הירוקים, אפשר היה למנוע את הנזקים הסביבתיים שגורמות המועצות התעשייתיות, אם לתעשיינים לא היה כוח כה רב בהן. בדו"ח מ-2003 גם מבקר המדינה הצטרף לדעה זאת. בפרק על תפקוד המועצה התעשייתית רמת חובב, נכתב ש"במועצה מקומית תעשייתית נפגעת יכולתם של משרדי הממשלה להפעיל סמכויות פיקוח ובקרה על המועצה וסמכויות אכיפה על המפעלים. יש חשש לניגוד עניינים מובנה בתהליך קבלת ההחלטות במועצה כגון החלטות על הפיקוח והאכיפה של תנאי הרשיונות של המפעלים". המבקר המליץ לשנות את הרכב המועצות.

ח"כ אילן ליבוביץ' (שינוי) ומשרד הפנים הגישו הצעת חוק לפני כחצי שנה, שעברה בקריאה טרומית, ולפיה יצורפו למועצות נציג נוסף של הרשויות המקומיות ושני נציגי ציבור שימונו על ידי שר הפנים והשר לאיכות הסביבה. בדרך זו קווה ליבוביץ', יישבר הרוב האוטומטי של בעלי המפעלים. סעיף נוסף בהצעת החוק קבע שיו"ר המועצה לא יהיה איש משרד הפנים. ואולם, מיד אחרי שהצעת החוק עברה, התעשיינים החלו ללחוץ כדי להגדיל את ייצוגם במועצה.

 

אפשר להמשיך לזהם, ניר חסון, הארץ, 5.8.04

כשלונן של המועצות התעשייתיות, עו"ד עמנואל וייזר ,לשעבר מנכ"ל רמת חובב

שתף

עוד באותו עניין