עמותת אזרחים למען הסביבה

בוטלו התכנית להפחתת גזי חממה והמענקים להתייעלות אנרגטית בהצעת תקציב המדינה 6.8.15

בהצעת התקציב החדשה לשנים 2015-2016, שעברה אתמול 5.8.15, הוחלט לבטל את התוכנית להפחתת גזי חממה והמענקים להתייעלות אנרגטית, למרות שהעלויות החיצוניות המוכרות של זיהום האוויר בשנת 2012 היו 14.5 מליארד ש"ח והעלות הכלכלית מתמותה מזיהום אוויר בשנת 2010 בישראל היא 7.1 מיליארד דולר. בו בזמן מעבירים 200 מליון ש"ח מהקרן לשמירת הניקיון לתקציב המדינה כי בקרן יש עודף של מליארד ש"ח שהמשרד להגנת הסביבה לא ניצל.

שתף

עוד באותו עניין