עמותת אזרחים למען הסביבה

בז"ן הוא המפעל עם ההשפעה הסביבתית החמורה ביותר בישראל, מזהם הרבה יותר מבתי הזיקוק בגרמניה

בז"ן נמצא במדד הנטל הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה שהתפרסם לאחרונה כמפעל עם ההשפעה המזיקה ביותר לסביבה בישראל – עם הדרוג הגבוה ביותר למפעלים בישראל [ראו בטבלה להלן – 580]
חשוב להדגיש את הנתונים הללו בעיקר לאור העובדה שבימים הקרובים תתכנס המועצה הארצית לתכנון ובניה לדון בערר שהגשנו בשיתוף אדם טבע ודין ומגמה ירוקה – נגד הגדלת הייצור בבז"ן, בכדי למנוע עוד זיהום, ונזק חמור לבריאות תושבי מפרץ חיפה.
הטבלה מתוך דו"ח המשרד להגנת הסביבה – בעמוד 7:
מדד השפעה סביבתי

מחקר חדש שערכה עדי צ'אפל * באוניברסיטת חיפה מגלה שבתי הזיקוק בחיפה פולטים מזהמים, בסדר גודל של פי 50 מבתי זיקוק מקבילים בגרמניה  לכל מיליון טון נפט מזוקק בשנה

זיקוק הדלקים בארץ – מזהמים יותר מאשר בגרמניה, בצורה משמעותית, פוגעים בבריאות ומשפיעים על התחממות כדור הארץ.

רבות נטען ע"י בז"ן וגם ע"י רשויות הגנת הסביבה על הורדה משמעותית בפליטות לסביבה מצד בז"ן. למרות הירידה – נראה שמצב הזיהום עודנו רע מאד.

המחקר נעשה על סמך נתוני מרשם הפליטות לסביבה [המפל"ס] לשנת 2012. עיקר הפליטות של בז"ן באותה שנה על פי הדיווח היו של HCFC  – מזהמים אורגנים נדיפים, המשמשים כגזי קרור ופגיעתם העיקרית היא כגזי חממה התורמים להתחממות כדור הארץ וגם לדלדול שכבת האוזון. בריכוזים גבוהים הם גורמים לפגיעה בבריאות.

הקטע מהמחקר שמתייחס להשוואה בין בתי הזיקוק:

 קטע מהמחקר

*  עדי צ'אפל, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, התכנית לניהול ומדיניות אנרגיה – עבודת גמר מחקרית, התזה נמצאת בשלבים סופיים ועדיין לא אושרה במוסדות האוניברסיטה

ניתוח דיווחי פליטות והעברות לסביבה בישראל והשוואתם לגרמניה – מצגת 

ניתוח דיווחי פליטות והעברות לסביבה בישראל והשוואתם לגרמניה – תקציר

תקשורת

דיון בגלי צה"ל ע"י אביב לביא ויערה שפירא ביום  2/12/14 בהשתתפות חה"כ דב חנין

יו"ר ועדת המשנה לנושאי סביבה ותכנון במפרץ חיפה של וועדת הפנים והגנת הסביבה 

שתף

עוד באותו עניין