עמותת אזרחים למען הסביבה

בריאות וסביבה

הסביבה משפיעה על בריאות האדם, מעצבת את אורחות חייו ואת התנהגותו, הרבה יותר ממה שהיה ידוע עד כה. הערכות עדכניות של ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות הישראלי גורסות שלפחות שליש מכלל התחלואה נגרם מחשיפה לזיהום סביבתי.

הנושאים הנבדקים ביותר הקשורים בבריאות וסביבה עוסקים בהשפעה של זיהום אוויר, פסולות, שפכים ושימוש בחומרי הדברה על הבריאות.

בדוחות הקשורים לבריאות וסביבה שפרסמה העמותה עד עתה נבדקו:

1. עמידת המפעלים בדרישות הסביבתיות שנקבעו להם על פי חוק ואם הדרישות והתקנים שנקבעו להם מתאימים למה שמקובל בעולם 

2. פיקוח הרשויות על אופן התנהלותם הסביבתית של המפעלים.

 

בדצמבר 2013 פורסם לראשונה דו"ח העוסק בנושא בריאות תעסוקתית – חשיפה ישירה של עובדים לחומרים מסוכנים והשפעתה על בריאותם.

הדו"ח מנסה לבחון או לענות על כמה שאלות:

לאילו חומרים מסוכנים העובדים במפעלים חשופים וכיצד הם באים לידי ביטוי בסביבת העבודה או בגופם? האם המפעלים מקפידים לנטר את החומרים המסוכנים בסביבת העובדים על פי הוראות החוק? האם ישנן חריגות מהתקנים בחומרים אלה? מה פוטנציאל הפגיעה של חומרים אלה בבריאות העובדים? מה אומר החוק? מה רמת התקינה? איזה מידע מגיע לציבור העובדים או לאחראים לבריאותם ולבטיחותם? ומהי מידת יכולתו של הציבור לבחון את המידע ולפעול לשינוי המצב.

משרד הכלכלה הוא המשרד המופקד על ביצוע החקיקה והתקינה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית ואכיפת הוראותיהן. למשרד שלוש זרועות עיקריות בנושא זה: מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, המוסד לבטיחות וגיהות ורשם המחלות התעסוקתיות.

ההשפעות הבריאותיות של חשיפה תעסוקתית לחומרים מסוכנים חולקו על פי: חשיפה תעסוקתית למתכות ולממיסים, גורמים למחלות ריאה במקומות העבודה וגורמים מזיקים שונים.

על פי ממצאי הדוח, ברוב המפעלים שנבחנו, נמצאו עבירות על החוק והדבר בא לידי ביטוי באי ביצוע בדיקות כנדרש, תוצאות חריגות מהתקנים ועוד. חלק מהחומרים משפיעים לרעה על בריאות האדם אפילו ברמות נמוכות מאד. בהעדר אכיפה מספקת מטעם הגורמים הרשמיים במדינה, ההמלצה העיקרית שלנו היא לציבור העובדים: עמדו על הזכויות שלכם, דרשו אמצעי מיגון ובדיקות תקופתיות מהמעסיק. 

לקריאת דוח שקט תעשייתי חשיפת עובדים לחומרים מסכנים

לקריאת הנתונים המלאים היכנסו לאתר הדו"ח ונשמח לענות לכל שאלה

שתף

עוד באותו עניין