חיפוש
Close this search box.
עמותת אזרחים למען הסביבה

בתי זיקוק חיפה הוא המפעל המזהם ביותר בישראל 26.10.15

גם בדיווחים למרשם הפליטות לסביבה לשנת 2014, כמו בשנה שעברה, עולה כי בתי הזיקוק בחיפה הוא המפעל המזהם ביותר. מהנתונים עולה כי 5 מתוך 20 המפעלים המזהמים ביותר בארץ נמצאים במפרץ חיפה. עוד עולה כי המפעלים המזהמים ביותר הינם מפעלים לייצור חשמל ואנרגיה, למרות זאת המדינה ממשיכה לטרפד פתרונות של אנרגיה חלופית ועדיין לא אישרה את התכנית הלאומית להפחתת פליטות כפי שנקבע בחוק אוויר נקי כבר בשנת 2012.

שתף

עוד באותו עניין