עמותת אזרחים למען הסביבה

בתי זיקוק חיפה הוא המפעל המזהם ביותר בישראל ובעל ההשפעה הסביבתית הגדולה ביותר

בתי הזיקוק בחיפה מזהמים ומשפיעים על הסביבה יותר מכל מפעל ותחנת כוח: בתי הזיקוק באשדוד, מפעלי ים המלח, מפעלי הדשנים, מפעלי ברום, מפעלי פלסטיק… היחידים שמזהמים יותר הם לא מפעלים אלא חמשת חברות הדלק הגדולות, הכוללות את כל תחנות התדלוק שלהן בארץ: תחנות הדלק "פז" (ארצי), "דלק" (ארצי), "דור אנרגיה" (ארצי), "סונול" (ארצי), ו"אברך אלון" (ארצי).

בז"ן מדורג ראשון בציון מדד ההשפעה הסביבתית מבין המפעלים המדווחים למרשם הפליטות והעברות לסביבה:
מדד השפעה בזן

הרשימה האדומה – דירוג מדד ההשפעה הסביבתי לשנת 2014


ברשימה האדומה בתי זיקוק לנפט נמצא רק במקום העשירי. הכיצד?

מדד השפעה

הסבר: כאשר מסתכלים על הרשימה האדומה למעשה רואים מדד ההשפעה הסביבתית של החברות הציבורית והממשלתיות בישראל. זהו ציון משוקלל של חברה על כל אחזקותיה.

 

כך נראה הדירוג של כל מפעל / קבוצת תחנות דלק בנפרד לאחר שפורטים מרכיבי כל חברה.

כעת בתי זיקוק חיפה נמצאים במקום הרביעי:

מפעל/אחזקה

ציון מדד השפעה סביבתי

חברה מחזיקה

תחנות דלק – פז נפט (ארצי)

2630.8

פז נפט

תחנות דלק – דלק (ארצי)

1848

קבוצת דלק בע"מ
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

תחנות דלק – חברת סונול בע"מ (ארצי)

1428

קבוצת עזריאלי בע"מ

תחנות דלק – דור אנרגיה (ארצי)

1392

דור אלון אנרגיה בישראל
אלון ריבוע כחול

תחנות דלק – אברך אלון

684

דור אלון אנרגיה בישראל
אלון ריבוע כחול

בתי זיקוק לנפט חיפה

578

החברה לישראל בע"מ
בתי זיקוק לנפט בע"מ

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

478.5

פז נפט

כרמל אולפינים

325.5

החברה לישראל בע"מ
בתי זיקוק לנפט בע"מ

רותם אמפרט נגב בע"מ

308

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

תחנת כוח חיפה

285.67

חברת החשמל לישראל

רוטנברג

259

חברת החשמל לישראל

גדיב

247.75

החברה לישראל בע"מ
בתי זיקוק לנפט בע"מ

מפעלי ים המלח בע"מ

246.4

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

אשכול

242.55

חברת החשמל לישראל

תרכובות ברום בע"מ

242

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

פז שמנים וכימיקלים בע"מ

240

פז נפט

תחנת אורות רבין

226.05

חברת החשמל לישראל

חגית

185.6

חברת החשמל לישראל

חברת ברום בע"מ – פריקלאס ים המלח

171.3

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

גזר

169.34

חברת החשמל לישראל

דשנים וחומרים כימיים בע"מ

163.4

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

אלון תבור

148.125

חברת החשמל לישראל

תחנות הדלק – גל (ארצי)

130

קבוצת דלק בע"מ
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

רידינג

127.8

חברת החשמל לישראל

רמת חובב

119.25

חברת החשמל לישראל

מגנזיום ים המלח

109.6

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

109.25

קבוצת דלק

חברת ברום ים המלח בע"מ

105.8

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

דרך הים התפלה בע"מ

96

קבוצת עזריאלי בע"מ

כימדע כימקלים

85.7

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

ים תטיס בע"מ

85.5

קבוצת דלק בע"מ
כימיקלים לישראל בע"מ

רותם אמפרט נגב – מפעל צין

83.2

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

צפית

73.35

חברת החשמל לישראל

שמנים בסיסיים חיפה

70.8

החברה לישראל בע"מ
בתי זיקוק לנפט בע"מ

רותם   אמפרט נגב – אורון – מחצבה

69

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

אדום (התפלת חדרה)

65.5

קבוצת דלק בע"מ
כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

אומיס מים בע"מ – מתקן התפלה חדרה

64.4

קבוצת דלק כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

אילת

46.35

חברת החשמל לישראל

חברת   מ.מ.מ בע"מ – מטמנת גני הדס

33

כימיקלים לישראל בע"מ

החברה לישראל בע"מ

קיסריה

31.5

חברת החשמל לישראל

עטרות

31.5

חברת החשמל לישראל

איתן

21.6

חברת החשמל לישראל

כנרות

19.35

חברת החשמל לישראל

דן וירו בע"מ

18.27

קבוצת עזריאלי בע"מ

הרטוב  

16.3

חברת החשמל לישראל

אתר כריה – צין (מיה)

2.7

כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ

נצלול לעומק דירוג החברות ונראה – איך חושב הציון לכל חברה?


1 במדד – חברת פז נפט

כוללת 2 מפעלים ואחזקות בכל תחנות הדלק "פז נפט"

ציוני המפעלים נמוכים מציון מדד ההשפעה הסביבתית של בז"ן = 578

לתחנות הדלק של "פז נפט" (ארצי) ציון גבוה משל בז"ן

 פז נפט

2 במדד – קבוצת דלק

כוללת 4 מפעלים ואחזקות בכל תחנות הדלק "דלק" ו"גל"

ציוני המפעלים ותחנות דלק של "גל" נמוכים מציון מדד ההשפעה הסביבתית של בז"ן = 578

תחנות דלק של "דלק" (ארצי) ציון גבוה משל בז"ן

דלק

 

3 במדד – חברת החשמל לישראל

כוללת 16 תחנות כוח

ציוני כל תחנות הכוח נמוכים מציון מדד ההשפעה הסביבתית של בז"ן = 578

חברת חשמל

חברת חשמל

4 במדד – חברת הדלק הישראלית

כוללת את תחנות הדלק "דלק" ו"גל"

זהו למעשה שקלול חוזר לתחנות הדלק של קבוצת דלק (שנמצאת שנייה במדד)

דלק-גל

 

5 במדד – חברת דור אלון

כוללת את תחנות הדלק "דור אנרגיה" ו"אברך אלון"

תחנות דלק של "דור אנרגיה" ו"אברך אלון" (ארצי) ציון גבוה משל בז"ן

דור אלון

 

6 במדד – כימיקלים לישראל

כוללת 16 מפעלים/אחזקות

ציוני כל המפעלים נמוכים מציון מדד ההשפעה הסביבתית של בז"ן = 578

כימיקלים לישראל

כימיקלים לישראל

7 במדד – קבוצת עזריאלי

כוללת 2 מפעלים ואחזקות בכל תחנות הדלק "סונול ישראל"

ציוני המפעלים נמוכים מציון מדד ההשפעה הסביבתית של בז"ן = 578

תחנות דלק של "סונול ישראל" (ארצי) ציון גבוה משל בז"ן

עזריאלי

 

8 במדד – אלון ריבוע כחול

כוללת את תחנות הדלק "דור אנרגיה" ו"אברך אלון"

זהו למעשה שקלול חוזר של תחנות הדלק של חברת דור אלון (שנמצאת חמישית במדד)

(נובע מאחוזי אחזקות שיש לחברת אלון ריבוע כחול בתחנות הדלק)

ריבוע כחול

 

9 במדד – החברה לישראל

כוללת 20 מפעלים ואחזקות

לבז"ן ציון מדד ההשפעה הגבוה ביותר מבין מפעלי/אחזקות החברה לישראל

חברה לישראל

החברה לישראל

 

10 במדד – בתי זיקוק לנפט בע"מ

כולל 4 מפעלים ואחזקות

לבז"ן ציון מדד ההשפעה הגבוה ביותר מבין מפעלי/אחזקות בתי זיקוק לנפט בע"מ

בתי זיקוק לנפט בע"מ

 

חישוב המדד


הרכיבים אשר נשקלים במדד הסביבתי המדד מתבסס על מידע הקיים בידי המשרד להגנת הסביבה המידע נאסף ומנותח, כך שלכל חברה מצטברות נקודות "שליליות", בשל שיקלול הרכיבים הבאים:

  1. כמות שנתית של חומרים מזהמים או פסולת אשר נפלטים או מועברים
  2. רמת הסיכון הנובעת משימוש או אחסנה של חומרים מסוכנים
  3. קרבה לשימושים רגישים
  4. רגישות הידרולוגית
  5. רגישות הסביבה הימית
  6. רמת הציות של החברות הנכללות במדד לדין הסביבתי

פירוט אופן חישוב רכיב הפליטות והעברות לסביבה בנספח א' במסמך מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה

פירוט הנתונים הנכללים במדד ההשפעה הסביבתי ואופן החישוב דירוג הציות, כולל עבירות על הדין הסביבתי בשנים 2011-2013 בנספח ב' במסמך מדד ההשפעה הסביבתי של המשרד להגנת הסביבה

שתף

עוד באותו עניין