logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דו"ח רבעון ראשון ושני לשנת 2016 – התכנית הלאומית מפרץ חיפה

דו"ח רבעון ראשון ושני לשנת 2016 - התכנית הלאומית מפרץ חיפה

בהמשך לפרסום הרבעון הקודם (הדוח הראשון על ישום התכנית הלאומית – רבעון רביעי של שנת 2015), כפי שהתחייבו במשרד להגנת הסביבה במעקב אחר יישום התוכנית ופרסום דוחות רבעוניים – פורסם היום הדו"ח השני – דו"ח רבעון ראשון לשנת 2016 על יישום התכנית הלאומית במפרץ חיפה.

 

עיקרי הדו"ח מספרים על:

1. מאות בדיקות פתע בארובות

2. פתיחת נתונים נוספים ממערכת הניטור הרציף לציבור (כעת 71 מתוך 75 הארובות המנוטרות באופן רציף מתפרסמות לציבור)

3. החמרה בתקן של שישה חומרים בחוק אוויר נקי

4. הסדרת היתרי פליטה לאוויר למפעלים נוספים

5. חמישה הליכי אכיפה נגד מפעלים

6. לקיחת המחקר האפידימיולוגי במפרץ חיפה לידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות

7. ניקוי קרקעית הקישון

 

בפועל:

1. כל בדיקות הפתע נערכו בעשרה מפעלים בלבד.

2. פתיחת כל הנתונים המועברים ממערכת הניטור הרציף לציבור היה צריך לקרות עוד קודם, ללא צורך בתכנית הלאומית. עדיין נתונים המתפרסמים מ-4 ארובות אינם גלויים.

3. האמירה כי הוחמרו התקנים לגבי שישה חומרים אינה מדויקת. אכן נקבעו ערכי סביבה עבור מזהמים שקודם לא נקבע עבורם ערך בחוק אוויר נקי אך לחלקם התאפשרו ימי חריגה מותרים בשנה ועבור אחד מהם הוקלו ערך הסביבה והיעד.

4. המשך הסדרת היתרי הפליטה לאוויר הוא תהליך מתמשך של שנים שזמניו נקבעו הרבה לפני פרסום ויישום התכנית הלאומית.

5. הליכי אכיפה – לשלושה מתוך ארבעת המפעלים שביצעו עבירות רק נערך שימוע או נשלחה הודעה על כוונה להטלת קנס כספי ועל מפעל אחד בלבד הוטל קנס כספי.

6. הלאמת המחקר האפידימיולוגי הוא לא הישג, אלא דרך לשלוט במה שיתפרסם מתוך המחקר.

7. ניקוי קרקעית הקישון הוא פרוייקט שהחל הרבה לפני התוכנית הלאומית ואין לייחס אותו לזכות יישום התוכנית.

 

עו"ד ג'מילה הרדל ואכים מנהלת המח' המשפטית בעמותת אזרחים למען הסביבה: "הפעולות הנקודתיות שהמשרד עושה באזור מפרץ חיפה הן קטנות יחסית לגודל המחדל המתמשך במפרץ  ויש לנו ספק גדול לגבי השפעתן על מצב זיהום האוויר הכללי באזור לאור העובדה שמקורות הזיהום הרציניים והגדולים לא פחתו ולאור העובדה שעד היום אין מדידה מלאה ואמינה של הזיהום הקיים. אחוזי ההפחתה הנטענים על ידי המשרד מוטלים בספק ונסמכים על מידע חלקי ביותר שרובו מדווח על ידי המפעלים בעצמם. במקביל לפעולות הנקודתיות האלה, מקודמים באזור מהלכים הרסניים שפוגעים באזור כולו באופן בלתי הפיך כמו הגדלת היקפי הפעילות של הייצור האיחסון והשינוע של חומרים מסוכנים, הקיצוץ הדרמטי בשטח פארק הקישון שמשאיר את האזור עם רצועה ירוקה דקה ביותר, הסחף בחופים כתוצאה מעבודות החפירה של הנמל החדש שאם לא ייעצרו באופן מיידי אז גם גם חוף לציבור לא יהיה".

ליאורה אמיתי מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה: "שורה תחתונה  – המשרד להגנת הסביבה משקיע הרבה מאד אנרגיה במהלכים של יחסי ציבור בנושא המפרץ, אבל בפועל מגמת הסתרת המידע על כל המהלכים הללו נמשכת‎"

 

*גם הדו"ח הקודם – רבעון רביעי לשנת 2015, התהדר בהישגים רבים כשבפועל הדברים אינם מדויקים.

 

הודעת המשרד להגנת הסביבה על פרסום הדו"ח:

המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום את הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016 (והשני עד כה) של  פעולות התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה. בחודשים האחרונים הגביר המשרד את הפיקוח על המפעלים ולצד זה, המשיך את מגמת צמצום זיהום האוויר מתחבורה, בין היתר באמצעות הפחתה של 67% במספר המשאיות הכבדות הנוסעות בשעות השיא בעיר התחתית; סבסוד ממשלתי בסך 11 מיליון ₪ להתקנת מסננים ברכבי דיזל מזהמים ועוד. בנוסף, נקבעו תקנות להחמרת תקני איכות אוויר ל- 6 מזהמים, פורסמו קולות קוראים למימון מחקרים וסקרים אפידמיולוגים וסביבתיים בהיקף של 14 מיליון ₪  וכ-20,000 מ"ק קרקעות מזוהמות הוצאו מקרקעית הקישון ונוקו מזיהום.
השר גבאי: "שנת 2016 היא שנת מפנה בצמצום זיהום האוויר ושיפור איכות החיים של תושבי מפרץ חיפה. אנו נוודא כי המגמה שבה התחלנו להפיכת חיפה לאזור נקי מזיהום תתעצם בכל החזיתות, בתעשייה ובתחבורה גם יחד. בכדי לממש את היעדים השאפתניים שהצבנו לעצמנו יש לפנינו עוד עבודה רבה אך אנו נחושים לבצעה למען בריאות תושבי מפרץ חיפה" – דוח יישום התכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה – רבעון ראשון, 2016

 

בהמשך לפרסום דו"ח הרבעון הראשון – הדוח הראשון על ישום התכנית הלאומית – רבעון רביעי של שנת 2015

ופרסום הדו"ח הרבעון השני – דו"ח רבעון ראשון לשנת 2016 על יישום התכנית הלאומית במפרץ חיפה

פורסם היום (5.7.16) הדו"ח השלישי – דו"ח מפרץ חיפה, רבעון שני 2016

 עיקרי הדו"ח מספרים על:

 1. תעשייה

– – נמשכת המגמה של הפחתה ניכרת בפליטת המזהמים בתעשייה משנת 2009, המסתכמת עד כה בהפחתות בשיעור של90%-58%  במזהמים שונים

האמנם? איך ייתכן שנמשכת הירידה אם כאול הכפילו את פליטת ה- VOC שלהם בשנת 2015 בגלל תקלה ובשנת 2016 נשקלים צעדי אכיפה נגד המפעלים: דור כימיקלים, חיפה כימיקלים, אלקון, מקור הפורמייקה, כאול, שמן ותחנות דלק בגלל חריגות ממזהמים שונים.

– – סיימנו קביעת דרישות מחמירות ל-25 המפעלים הגדולים במפרץ חיפה. הדרישות למפעל האחרון, בז"ן, נמצאות בהערות ציבור. הדרישות מגדירות מתווה מוגדר להפחתת הפליטות בהתאם ליעדי החלטת הממשלה

לא קשור לתוכנית. לוח זמנים שנקבע מראש.

– – 341 בדיקות פתע ב-44 ארובות

לספור כל מזהם שנבדק בכל ארובה זה נשמע הרבה, אך בפועל מדובר בבדיקות ב- 11 מפעלים בלבד.

– – אכפנו מיידית תקלה שגרמה לדליפות מזהמים ממפעל כאו"ל (כרמל אולפינים) – הוחלפו אלפי רכיבי ציוד במפעל כך שיופחתו באופן משמעותי פליטות מזהמים אורגניים נדיפים מהמפעל

תיקון התקלה לא הפחית את פליטות ה- VOC מהמפעל, אלא החזיר את המצב לקדמותו.

– – שיתפנו את הציבור בתהליך קביעת הדרישות הסביבתיות למפעלי מתחם בז"ן, גדיב וכאו"ל. בעקבות הערות הציבור המשרד הבהיר והוסיף דרישות בהיתרים. היתרי הפליטה השאירו את הדרישות על כנן ואף הקלו. כיצד נלקחו הערות הציבור בחשבון, עדיין לא ניתן לדעת. לא פורסמו היתרי פליטה סופיים.

 

2. צמצום סיכוני חומרים מסוכנים

– – פורסם השלב השני והאחרון של מכרז האמוניה – יצרנו תנאים פיננסיים שיאפשרו את הקמת המפעל החדש. המכל ייסגר בעוד חמש שנים, במידה והכל יתקתק ויעבוד לפי לוח הזמנים. המכל היה אמור להסגר כבר לפני שנים. במשך השנים הוא פועל ללא רישיון. אנחנו מחכים לראות מה יהיה.

– – החל ביצוע סקר סיכונים מצרפי במפרץ חיפה.

מתי יפורסם הסקר?  רק הסקר העתידי צפוי להתייחס לסיכוני רעידות אדמה.

3. ניקוי קרקעות הקישון

– – ניתן "אור ירוק" להפקדת התכנית לפארק מורד נחל הקישון.

– – כ- 7000 מ"ק של קרקעות מזוהמות הוצאו מקרקעית הקישון ונוקו מזיהום ברבעון האחרון לא קשור לתוכנית. הפעילות נעשית עפ"י לוח זמנים שנקבע מראש.

 

המשך הסדרת היתרי הפליטה לאוויר הוא תהליך מתמשך של שנים שזמניו נקבעו הרבה לפני פרסום ויישום התכנית הלאומית.
ניקוי קרקעית הקישון הוא פרוייקט שהחל הרבה לפני התוכנית הלאומית ואין לייחס אותו לזכות יישום התוכנית.
לגבי הליכי האכיפה – לשני מפעלים נתנה התראה (כאול, דור כימיקלים), שני מפעלים נוספים נמצאים בשלב של בחינת אפשרויות אכיפה (חיפה כימיקלים, אלקון) ורק נגד תחנת דלק הגליל נערך שימוע.

הליכי אכיפה מהרבעון הקודם:

הקנס הכספי שהוטל על מפעל ביטום ברבעון הקודם עוד לא יצא לפועל היות וכעת המפעל הגיש עתירה מנהלית נגד.
אלקון עדיין נמצא במפרץ חיפה.
למפעל כאול נערכו שימועים גם ברבעון הקודם, אז בעקבות עלייה בפליטת חומרים אורגנים נדיפים.

 

 

דוח איכות האוויר במפרץ חיפה: הנתונים מטעים, חיים ריבלין, 5.7.16, חדשות 2

המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח הרבעוני על מצב איכות האוויר במפרץ חיפה והתפאר בהישגים שונים. אלא שבדיקה מעלה כי בכמה מהסעיפים פורסמו נתונים שעלולים להטעות את הציבור, בהם מספר ביקורות הפתע שנערכו וכמות המסרטנים הנפלטים לאוויר. המשרד להגנת הסביבה: "המידע החשוב מפורסם לציבור".

 

"ירידה בפליטת הזיהום במפרץ חיפה", פוראת נאסאר, 5.7.16, חדשות 2

דוח חדש של המשרד להגנת הסביבה מפרט את הצעדים שננקטו להפחתת הזיהום: במשרד טוענים כי חל שינוי משמעותי במדדים המרכזיים. בארגון "אזרחים למען הסביבה" טענו כי מדובר ב"הצהרות שאינן מגובות בנתונים".

 

 

קישורים נוספים:

התעשייה במפרץ חיפה – מזהמת יותר מבעבר, בניגוד להצהרות שלה ושל הרשויות

 

בתקשורת:

המשרד להגנת הסביבה: הוגבר הפיקוח על המפעלים במפרץ חיפה, עדי חשמונאי, 4.4.16, וואלה! NEWS

ארגוני הסביבה נגד המשרד להגנת הסביבה: "משקיע הרבה ביחסי ציבור", יובל בגנו, 4.4.16, מעריב

ראיון על הדוח הרבעוני השני של התכנית הלאומית להפחתת פליטות במפרץ חיפה, 5.4.16, רדיו אל שמס

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב