עמותת אזרחים למען הסביבה

דיון בכנסת בנושא המצב הסביבתי בחברה הערבית

הכנסת ציינה יום הסביבה והשקת השדולה הסביבתית חברתית החדשה, ביום ג' 16.11.2021. יזמה עמותת אל"ס דיון בנושא המצב הסביבתי בחברה הערבית והפקת לקחים מתכניות ממשלתיות קודמות בוועדה לענייני החברה הערבית. עו"ד ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת העמותה, התייחסה למצב הסביבתי העגום בחברה הערבית ולכישלון שנחלו התכניות הממשלתיות הקודמות לאור המחסור הגדול באנשי מקצוע מתמחים בתחום הסביבתי. דיברה הרדל ואכים על הניסיון המתמיד למסגר את הבעיות הסביבתיות בחברה הערבית כבעיות של פסולת.

בנוסף העמותה ניסחה נייר עמדה סביב האתגרים האקלימיים והסביבתיים שהרשויות המקומיות הערביות צריכות להתמודד איתן. נייר העמדה דן במספר אתגרים מרכזיים כגון, שינויי האקלים והחברה הערבית, מחסור במידע ונתונים, שטחים פתוחים וטבע עירוני ועוד. לקריאת נייר העמדה 

שתף

עוד באותו עניין