עמותת אזרחים למען הסביבה

האם קרן הניקיון שומרת על הניקיון? 19.10.15

מזה שנים רבות שבקופת הקרן מצטברים עודפי כסף משמעותיים כל שנה, ואשר עמדו בתום שנת 2014 על סכום של מליארד ₪! בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 התקבלה החלטה להעביר 200 מיליון ש"ח מתוך ההכנסות הצפויות של הקרן לאותה שנה לתקציב המדינה על ידי הפחתת תקציב ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית בקרן בסכום הנ"ל, ותקצובו בהרשאה להתחייב מול ההפחתה. המשמעות היא שימוש בכספי הקרן למטרות אחרות שלא נמצאות בין מטרות הקרן, דבר שהוא אסור על פי החוק.

שתף

עוד באותו עניין