עמותת אזרחים למען הסביבה

האם קרן הניקיון שומרת על הניקיון? 19.10.15

מזה שנים רבות שבקופת הקרן מצטברים עודפי כסף משמעותיים כל שנה, ואשר עמדו בתום שנת 2014 על סכום של מליארד ₪! לאור כך, בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 התקבלה החלטה להעביר 200 מיליון ש"ח מתוך ההכנסות הצפויות של הקרן לאותה שנה לתקציב המדינה על ידי הפחתת תקציב ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית בקרן בסכום הנ"ל, ותקצובו בהרשאה להתחייב מול ההפחתה.

המשמעות היא שימוש בכספי הקרן למטרות אחרות שלא נמצאות בין מטרות הקרן, דבר שהוא אסור על פי החוק.

מסתבר גם שבהנהלת הקרן לא התמנו נציגי ציבור מזה שנתיים, וזאת בניגוד לתקנות ובניגוד למטרות הקמת הקרן שנועדה כדי לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה ובכלל זה לשמור על הניקיון, לטפל במפגעי פסולת ומפגעים סביבתיים נוספים.

גם לשכת עורכי הדין מתחה לאחרונה ביקורת על המצב הנ"ל בנייר העמדה שלה לגבי טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2015-2016 שפרסמה באוגוסט 2015 והתנגדה להחלטה של המרת המזומנים בהרשאה להתחייב הנ"ל, דרשה לדון בהצעה בוועדת הכנסת כשינוי חקיקתי והציעה להשתמש בעודפי הכספים הלא מנוצלים לסבסוד רשויות חלשות שלא מצליחות להתמודד עם מפגעי הפסולת.

ההתנהלות הכושלת של הקרן לשמירת הניקיון אינה חדשה, אבל היא הגיעה לשיאים מקוממים בשנה האחרונה​.

​ציטוט מתוך המכתב שנשלח על יד עו"ד ג'מילה הרדל ואכים, מנהלת המחלקה המשפטית בעמותת אזרחים למען הסביבה:
"הדרישות הנ"ל של לשכת עורכי הדין, אליהן אנחנו מצטרפים, מקבלות משנה תוקף לאור תמונת המצב העגומה הקיימת בחלק גדול מהישובים במדינה, אם לא ברובם: תחנות מעבר שהפכו מזמן למזבלות ענקיות במיוחד בישובים הערביים, מצבורי פסולת מכל הסוגים לרבות פסולת בניין פזורים בכל רחבי הארץ, לרבות בשטחים של שמורות טבע, שריפות פסולת וכבלים ועוד. כארגון סביבתי יהודי ערבי, שנמצא בקשר עם רשויות מקומיות רבות ומקבל מאות תלונות כל שנה מהציבור על בעיות פסולת, אנחנו רואים איך הרשויות הנ"ל משוועות לתקציבים לטיפול במפגעי הפסולת ואיך הפרויקטים שנבנו לשם כך תקועים, בשל העדר תקציב! כל זאת כאשר עודפי התקציב, שמקורו בעיקר מהיטלי ההטמנה ששולמו על ידי הרשויות הנ"ל, כלומר הציבור, שוכבים כאבן שאין לה הופכין ויותר גרוע מכך, משמשים בסופו של יום מטרות אחרות בתקציב המדינה ובניגוד לחוק."
המכתב ששלחנו ב 17.9.15 לשר הפנים ולשר להגנת הסביבה בעניין הקרן לשמירת הניקיון, ושאילתא שהגיש חבר הכנסת דב חנין בעניין.

הקרן לשמירת ניקיון בתוכנית "בוקר טוב ישראל", גלי צה"ל, 20.10.15

 

 

 

רקע

הקרן לשמירת הניקיון הוקמה במסגרת חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984 [1]

על פי הצעת התקציב לשנת 2015-2016, קיים, נכון לסוף 2014, עודף תזרימי של מיליארד ₪ בקרן זו [2]

בהצעת התקציב לשנת 2015-2016 התקבלה החלטה להעביר 200 מיליון ₪ מתוך ההכנסות הצפויות של הקרן לאותה שנה לתקציב המדינה. בדברי ההסבר נאמר כי קיים עודף תזרימי בתום שנת 2014 בקרן הניקיון עמד על כמיליארד ש"ח.

תקנות שמירת הניקיון, התשמ"ו-1986

דוח הקרן לניקיון לשנת 2014

ניתוח תקציב הקרן לשמירת הניקיון לשנת 2011

 

 

 


[1] סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, ס"ח 142. (להלן: חוק שמירת הניקיון). ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה.

 [2]הצעת תקציב המדינה לשנת  2016-2015, י"ז באב התשע"ה, 2 באוגוסט 2015, תק. 2015-19390, עמ' 49. ניתן לראות באתר משרד האוצר.

שתף

עוד באותו עניין