עמותת אזרחים למען הסביבה

הגשת בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט נגד מועצה מקומית חורפיש

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה, ביום ה' 1.9.2022, בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט לבית המשפט השלום בעכו, אשר במסגרתה העמותה ביקשה להטיל על המשיבים קנס, וכן להורות לפנות את המפגעים הסביבתיים, לאכוף את המשיבים לציית לפסק הדין שניתן בתיק זה ביום 25.1.2022, ולהורות להם לפעול על פי הוראות פסק הדין ולחייבם בהוצאות המבקשת ובהוצאות לדוגמה.

בקשה זו באה בעקבות אי עמידה מצד המועצה מקומית חורפיש בפסק הדין שניתן בתאריך 25.1.2022 ומורה למועצה המקומית לסגור את אתר הפסולת בכפר תוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין, להפסיק את השימוש בו ולמנוע אחרים מלהשתמש בו ע"י חסימת האתר או נקיטה בהליכי פיקוח ואכיפה, ניקוי השטח והשביל המובילים אליו תוך 90 יום מיום מתן פסק הדין, ותשלום הוצאות משפט לעמותה בסך של 6000 ש"ח וזאת תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין.

חשוב לציין, כי בקשת ביזיון לפי פקודת בית המשפט הוגשה לאחר שניתנו למועצה מספר הזדמנויות לעמוד בפסק הדין לעיל, אך ללא מענה.

שתף

עוד באותו עניין