logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ההרשמה להשתלמות לחברי ועדות איכות הסביבה בעיצומה

השתלמות ראשונה לחברי ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות

ההשתלמות תתחיל ביום 17.5.22 במלון קראון בנצרת והיא נערכת במסגרת פרויקט משותף בין 3 ארגונים: עורכי דין לקידום מנהל תקין, אזרחים למען הסביבה וחיים סביבה. המטרה של פרוייקט היא לחזק את הפעילות הסביבתית המעורבות של התושבים בשלטון המקומי בישובים הערביים, על ידי הקמה וחיזוק ועדות איכות הסביבה הסטטוריות בכל הרשויות הערביות (85).

החל משנת 2005, החוק מחייב כל רשות מקומית להקים ועדה לאיכות הסביבה, אשר מורכבת מארבעה חברי מועצה, עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות, ושני נציגי ציבור מתושבי הישוב. תפקיד הוועדה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה. הועדה חשובה במיוחד מכמה סיבות; בראש ובראשונה, ועדות איכות הסביבה הן ועדות שקיומן מחייב על פי חוק, אך מרבית הרשויות המקומיות לא מקיימות סעיף זה בחוק. מתוך בדיקה ראשונית שעשו הארגונים, נמצא כי רק 12 רשויות מבין 85 רשויות מקומיות ערביות איישו והקימו את הוועדות, אולם הרוב המכריע ביניהן לא מכנסות את הוועדה בתדירות הנדרשת, בשקיפות מלאה ובהשתתפות של נציגי ציבור. בנוסף, לוועדות אלה חשיבות ותרומה לכל רשות מקומית, בכך שהיא מלווה את הרשות ועוזרת לה להתמודד עם אתגרים, ולמצוא פתרונות ומשאבים לסוגיות סביבתיות בתוך כל רשות.

הפרוייקט התחיל ביולי 2021 ויימשך עד יוני 2023 ויכלול מיפוי של המצב הקיים בכל הרשויות הערביות, פניות לרשויות, הפעלת הועדות, גיוס נציגי ציבור לוועדות, כתיבת מדריך בשפה הערבית וארבע השתלמויות, אחת לחצי שנה, לכל חברי הוועדות לרבות חברי מועצה ונציגי ציבור. צוות הפרויקט ילווה את הרשויות המקומיות, שעוד לא הפעילו את הוועדות, בתהליך ההקמה והאיוש ובתהליך הטמעת התפיסה הסביבתית וההתנהגותית, על מנת שתוכל הוועדה להמשיך לפעול בצורה עצמאית.

לפרטים נוספים והרשמה להשתלמות הראשונה במאי 2022

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב