עמותת אזרחים למען הסביבה

הוגשו הערות "אזרחים למען הסביבה" לתוכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה 31.8.15

המשרד להגנת הסביבה פרסם תכנית פעולה לאומית לאזור מפרץ חיפה שבמסגרתה יושקעו 330 מיליון שקלים בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, בהגברת הפיקוח והאכיפה, בצמצום הסיכונים לאוכלוסייה, בניטור מזהמים, בביצוע מחקרים בריאותיים ובהנגשת המידע לציבור. מסמך ההערות המלא שפרסמנו לתכנית טוען באופן בסיסי כי התכנית לא תהיה אפקטיבית כאשר במקביל ממשיכים לממש את תכניות ההתרחבות של המפעלים, בניית נמל דלקים נוסף והקמת מתקני זיקוק ואחסון גז מזהמים ומסוכנים.

שתף

עוד באותו עניין