עמותת אזרחים למען הסביבה

היום: דיון בתוכנית להרחבת בתי הזיקוק 28.1.16

היום הוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה ערר לתוכנית: "התוכנית מאפשרת למפעלים במתחם בז"ן חופשיות רבה ולא סבירה לבנות מבנים ומתקנים חדשים מכוח תכנית שאינה תכנית מפורטת וחסר בה מידע רב לקביעת תכנון ראוי. וכל זאת באזור רגיש במיוחד, צמוד למגורים ולאזורי תעסוקה, ובאזור אשר תושביו סובלים זמן מה מזיהום אוויר חמור, בין יתר המפגעים הסביבתיים". המהג"ס ומשרד הפנים אמרו כי על ידי בז"ן הובאו לראשונה נתונים חלקיים של המצב הקיים, למרות  שנדרשו בשלב מוקדם יותר

קרא עוד

שתף

עוד באותו עניין