עמותת אזרחים למען הסביבה

היום התכנס דיון בערר שהגישה אלה נווה לתוכנית קרקעות הצפון 10.5.15

ועדת המשנה שבחנה את הסיכונים במפרץ חיפה, וביניהם את תוכנית קרקעות הצפון, המליצה בעבר כי יש לאמץ את עקרון הזהירות המונעת. היום התקיים דיון בהתנגדות לתוכנית. בערר נטען כי "מימוש התוכנית צפוי להוסיף על הסיכונים החמורים במפרץ חיפה, שכבר כעת מוכר לכולם כ'פצצה מתקתקת'. שידור חי מחדר המצב

שתף

עוד באותו עניין