עמותת אזרחים למען הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל חיפה עיצום כספי בסך 3,660,800 ₪ בשל פריקת אוניות בניגוד להוראות חוק אוויר נקי 28.4.15

משך חודשים התעלמה הנהלת הנמל מהוראות המשרד, וגרמה למפגעי אבק שהתפשטו גם מעבר לגבולות הנמל אל אזורי מגורים. מדובר בחלקיקים נשימים מסוכנים לבריאות האדם העלולים לחדור לדרכי הנשימה. לאור הצטברות המקרים וההפרות הוחלט במשרד להגנת הסביבה להטיל על הנמל עיצום כספי גבוה. הודעת הדובר

נמל חיפה הוא אחד ממזהמי האוויר הגדולים במפרץ, דו"ח שקט תעשייתי במפרץ חיפה, אוגוסט 2014

שתף

עוד באותו עניין