logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המשרד להגנת הסביבה פרסם תכנית פעולה לאומית לאזור מפרץ חיפה 11.8.15

התכנית פתוחה להערות הציבור ועוסקת בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, בהגברת הפיקוח והאכיפה, בצמצום הסיכונים לאוכלוסייה ובניטור מזהמים. הבעיה הגדולה בתכנית הזאת שהיא כולה מסתמכת על מצב קיים שהוא לא ידוע לציבור. אנחנו נלחמים כבר שנתיים משפטית כדי לקבל אותו. בהעדר נתונים מלאים על המצב הקיים (להבדיל מחלקי מידע), אין לנו יכולת בעצם לפקח על הביצוע של התכנית ולוודא שאכן תהיה הפחתה של הפליטות הקיימות כיום, ולא רק מצג שווא ובמה להתפארות של הרשויות.

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב