עמותת אזרחים למען הסביבה

הסוף לתביעות ייצוגיות؟

8.4.18

הישג חלקי במאבק נגד הטלת אגרות דרקוניות בתביעות ייצוגיות:

התקנות החדשות שהתפרסמו היום וייכנסו לתוקף ביום 8.5.18 לא יחולו על תביעות בגין מפגעים סביבתיים, תביעות לפי חוק איסור אפליה ותביעות לפי חוק שוויון אנשים עם מוגבלות. התקנות החדשות גם פוטרות ארגונים מחובת תשלום אגרה, ובזה יש הכרה מפורשת של החשיבות של תביעות אלה בכלל ובעידוד הגשתן על ידי ארגונים בפרט. ארגוני הסביבה ובראשן עמותת אזרחים למען הסביבה לוקחים תפקיד חשוב ומרכזי במימוש עקרון המזהם משלם והרתעת הגופים המזהמים באמצעות תביעות אזרחיות סביבתיות.

להלן נוסח התקנות: (https://www.nevo.co.il/law_word/Law06/tak-7980.pdf)

ביום 21.11.17 התקיים דיון נוסף בוועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת בהצעה להטלת אגרות על תובענות ייצוגיות. סכומי האגרות המוצעות הם גבוהים מאד ולא קיימים בשום ענף אחר של תביעות ומכאן ברור שהמטרה היא לסכל את האכיפה האזרחית ואת הכלי החשוב הזה שתרם רבות עד היום לתיקון עוולות צרכניות, חברתיות וסביבתיות.

ועדת החוקה, חוק ומשפט – חומרי הרקע

כעמותה שמקדמת אכיפה אזרחית סביבתית, פנינו כבר לפני שנה לשרה שקד והבענו את עמדתנו וגם כעת לקראת הדיון פנינו שוב ליו״ר הוועדה ולחברי הוועדה.

 

ארגונים חברתיים לשקד: לא להטיל אגרה של אלפי שקלים על תביעות ייצוגיות, רויטל חובל, 21.11.17, הארץ

ביום 26.11.17 נשלח מכתב נוסף בשמם של 18 ארגוני חברה וסביבה.

עמותת אזרחים למען הסביבה היתה הארגון הסביבתי הראשון שהגיש תביעה ייצוגית כתובעת מייצגת בגין מפגע סביבתי (נגד קומפוסט שלוחות שפיזר בוצה לא מטופלת וגרם למפגעי ריח ונזק חמור לקרקע בעמק המעיינות).

שתף

עוד באותו עניין