logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצטרפות לפנקס החברים של עמותת אזרחים למען הסביבה

אזרחים למען הסביבה הוא ארגון (מלכ"ר) שפועל מאז שנת 1990 יחד עם האזרחים כדי שכולנו נוכל לחיות בסביבה בריאה. לאור הניסיון הרב שצברנו בטיפול בבעיות סביבתיות אנחנו מצליחים לגרום לתושבים להאמין שיש להם את הכוח ועוזרים להם לשנות את המצב באמצעות כלים מקצועיים, ציבוריים ומשפטיים שונים. אתר העמותה: https://cfenvironment.org.il/

חברות בעמותה מעניקה לך את האפשרות להיות:

א. חלק מקהילה רחבה של תושבים משפיעים שפועלים בדרכים שונות, בנושאים מקומיים וארציים
ב. זכות הצבעה באסיפה הכללית של העמותה, והשפעה על נושאי העבודה של העמותה
ג. קבלת ייעוץ פרטני (ראשוני) בנושא סביבתי שמעסיק אותך

לפי תקנון העמותה, חבר עמותה הוא מי ששילם דמי חברות (תרומה לעמותה) או מי שמתנדב בעמותה.

ניתן לשלם דמי חבר (100 ש"ח לשנה)במספר דרכים באתר: https://bit.ly/3bQ8CZ5

חשוב:
הדרישה למספר תעודת זהות היא בהתאם לדרישות רשם העמותות והיא חלק מהתנאים להרשמה בפנקס החברים של עמותה לפי החוק. אנחנו מתחייבים כי מספר תעודת הזהות שלך יישאר סודי, לא יועבר לאף גוף למעט רשם העמותות, ולא ייעשה בו כל שימוש אחר.

ההרשמה כאן מהווה אישור לקבלת מיילים ועדכונים מהעמותה.