logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצלחות והישגים

עמותת אזרחים למען הסביבה היא מארגונים הסביבתיים הראשונים במדינה, ולאורך השנים הובילה עשרות מאבקים סביבתיים, חשפה נתונים, פרסמה דו"חות ותחקירים, יזמה שינויי חקיקה, ניהלה פעילות משפטית נגד גופים מזהמים, השפיעה על מדינות הרשויות ברמה המקומית והארצית.

הובלה של עשרות מאבקים סביבתיים בחיפה והצפון וביניהם:

 

v      הובלת מאבק סביבתי עיקש לסגירת "מפעל המוות" [תעשיות אלקטרוכימיות] בשנים 2004-2005. מפעל אשר זיהם במשך יותר מחמישים שנה את האוויר, הקרקע והים בעמק עכו. אחרי סגירת המפעל המשכנו ללוות את המאבק ולפעול כדי שהקרקע המזוהמת תפונה. בשנת 2020 הגשנו יחד עם עמות צלול, תביעה ייצוגית נגד החברה שרכשה את הקרקע.

להמשך קריאה

v      הובלה ושותפות במאבק נגד התעשייה המזהמת במפרץ חיפה:

שותפות בייסוד וניהול הקואליציה לבריאות הציבור אשר פעלה לחשיפת הזיהום התעשייתי והשפעתו על הבריאות; הכנה ופרסום של סדרת הדו"חות שקט תעשייתי אשר חשפה נתונים קשים על הזיהום התעשייתי וחוסר הפיקוח של הרשויות; התנגדות להרחבת בתי הזיקוק; מאבק לסגירת מיכל האמוניה; פרסום עשרות תחקירים וכתבות; [סקירה תקשורתית]; פעילות ציבורית והפגנות; תובענה ייצוגית תקדימית נגד התעשייה הזהמת לפיצוי חולי סרטן.

להמשך קריאה

v      מאבקים נגד מפעלים מזהמים נוספים כמו: חוד פלדה, פרופאל, MIC, פיניציה ועוד, עשרות הליכים משפטיים נגד גופים מזהמים ורשויות. בזכות מאבקים והליכים אלה נסגרו אתרי פסולת לא חוקיים ופחתה רמת הזיהום הנפלטת מגופים תעשייתיים רבים.

הכנה ופרסום של סקרים ודוחות בנושאים סביבתיים

v      פרסמנו עשרות דו"חות, סקרים ומפות בנושאים רבים כמו: תשתיות הביוב בגליל והשפעתם על מקורות המים, דוחות בנושא קרינה, בריאות תעסוקתית של עובדים, חוק חופש המידע, אתרי פסולת פיראטיים ושריפות פוסלת.

יוזמות חקיקה

* חקיקת חוק המידע הסביבתי – תיקון לחוק חופש המידע על ידי הוספת חובת פרסום מידע סביבתי על ידי הרשויות (2005), והתקנת תקנות מכוח החוק (2007)

* חקיקת חוק "המזהם משלם" (2007) אשר מחמיר ומעדכן את הענישה ב 13 חוקים סביבתיים.

פרסים ואותות:

v      פרס יו"ר הכנסת על פעילות לשיפור איכות הסביבה לשנת 2017

v      אות הגלובוס הירוק לשנת 2009

v      פרס "הגלובוס הירוק" לשנת 2007

v      אות השר להגנת הסביבה לשנת 1997

v      בשנת 2018 זכינו במענק ואות הוקרה של הקרן על שם ג'לרד קרומר על הובלת פעילות משותפת של יהודים וערבים נגד שריפות פסולת לא חוקיות.

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב