עמותת אזרחים למען הסביבה

הרכב האבק בתפן 2005

במהלך שנת 2004 ערכנו סקר בשיתוף המכון הגיאולוגי בירושלים, במהלכו הוצבו שש מלכודות לאבק שוקע בתחום המועצה התעשייתית תפן ובסביבתה. המטרה שלשמה הוצבו המלכודות היא לבדוק את הרכב האבק השוקע במקומות אלו ולהשוותם לערכי רקע באזור. על פי התוצאות של שני סבבי הדגימות שערכנו עולים נתונים מדאיגים על נוכחות של מתכות בכמויות ובריכוזים גבוהים ביותר באבק בתפן.

שתי מלכודות הוצבו על גג בית הספר במועצה התעשייתית תפן. מלכודת נוספת הוצבה על גג מפעל במועצה התעשייתית. מלכודות נוספות הוצבו על גג בתים בישובים חרשים, כפר ורדים וינוח.  המלכודות הוצבו למשך של כ- 35 יום. בדיקת הרכב האבק בוצע ע"י המכון הגיאולוגי בירושלים.

תוצאות שטף המתכות בדגימות האבק הושוו לממוצע הנתונים עבור אבק שוקע שנאספו במהלך שלוש שנים מתחנות סביב הכינרת. אל"ס ביצעה ניתוח ממוקד לגבי מספר  מתכות המוגדרות כחומרים מסוכנים ומסרטנים (ראה חוק חומרים מסוכנים- 1993, אמנה): עופרת, קדמיום, כרום וניקל.

ההשוואה לנתוני הממוצעים כפי שנמדדו במספר תחנות סביב הכנרת במהלך שלוש שנים, נעשתה בהנחה שערכים אלו יכולים להיחשב כערכי רקע לאזור הסקר גם אם הם אינם ערכים טבעיים, משום שאינו אזור תעשייתי. מתוצאות ראשוניות אלו עולה כי שטף האבק שנמדד באזור הסקר היה קטן באופן משמעותי (פחות מגרם) מזו שבסביבות הכנרת (כ 6 גרם) ואולם שטף קדמיום, כרום, ניקל ועופרת גבוה באופן משמעותי מזה שנמדד סביב הכנרת. מכאן שניתן להתייחס לדוגמאות האבק שנאסף כמזוהמות במתכות אלו. כרום נמצא מזהם בכל הדגימות שנלקחו וכך גם עופרת.

ערכים גבוהים של עופרת, ניקל וכרום נמצאו בשתי הדוגמאות שנאספו בגג בית הספר וזו שנאספה בגג המפעל. ריכוז העופרת באבק שנאסף על גג בית הספר היה בחודש מאי פי 54 מהריכוז הממוצע בכנרת ופי 148 בחודש ספטמבר. גם בחרשים, בינוח ובכפר ורדים, נמצאו ריכוזי עופרת פי כמה עשרות מהריכוז בכנרת. ריכוז הכרום על גג ביה"ס, היה פי 25 מהריכוז שנדגם בכנרת ועל גג המפעל בתפן, הגיע הריכוז לפי 63. ריכוז הקדמיום מעל ביה"ס היה פי 24 מהנדגם בכנרת.

סיכום: על פי התוצאות של שני סבבי הדגימות שערכנו עולים נתונים מדאיגים על נוכחות של מתכות בכמויות ובריכוזים גבוהים ביותר באבק בתפן. נתונים אלו מחייבים בדיקה קפדנית ביותר לגבי מוצאם של המתכות. מכיוון שהקיפי התחבורה באזור תפן אינם עולים על היקפי התחבורה באזור הכנרת, יש סבירות גבוהה ביותר שמוצא המתכות ממפעלי המתכת שבתחומי תפן. לכן יש לערוך בדיקות מקיפות ומהימנות, לגבי פליטות מתכות וחומרים מסוכנים מפתחי הסינון והאוורור וכמובן מארובות כל המפעלים בתפן. כמו כן, יש לערוך ניטור סביבתי באזור ולמדוד את ריכוזי המתכות באוויר בצורה מדעית.

ניתוח הנתונים נעשה ע"י יעקב זיו, מהנדס כימיה וסביבה.

שתף

עוד באותו עניין