עמותת אזרחים למען הסביבה

השלכה ושריפת פסולת לא חוקית במועצה האזורית מטה אשר והמועצה המקומית מזרעה – עתירה נובמבר 2015

הבעיה לא חדשה… והיא נפוצה בכל רחבי המדינה: מצבורי פסולת בשולי הישובים ובשטחים פתוחים שאף אחד לא מנקה ולבסוף נשרפים. התושבים שחיים בישובים כאלה סובלים באופן קשה וחלק גדול מהן מנסה כבר שנים להילחם בתופעה ולגרום לרשויות לטפל בה, אך לשווא. נדמה שהמפגע הזה הוא כל כך נפוץ ומתמשך, עד כדי כך שהוא הפכה לחלק טבעי מהנוף בהרבה אזורים במדינה, ולאף אחד לא בוער לטפל בו. הייאוש של התושבים מהיכולת של הרשויות לטפל בבעיה, גורמים לכך שלרשויות מאד נוח להמשיך ולהתעלם ממנה, על אף הנזק הקשה שנגרם לסביבה ולאדם.

למעלה מעשר שנים מתקבלות בעמותה תלונות מתושבי קיבוץ עברון ומזרעה: שריפות כבלים, מצבורי פסולת שלא מפונה ונשרפת, עסקים פיראטיים שמפזרים פסולת ושורפים אותה כולל גרוטאות פלסטיק ועוד…

למה עתירה עכשיו?

שריפת פסולת בגבול קיבוץ עברון מזרעה

בשנה האחרונה פנינו במכתבים לכל הרשויות הנוגעים בעניין: המשרד להגנת הסביבה, איגודי הערים, הרשויות המקומיות, משטרת ישראל, המשטרה הירוקה, משרד הפנים – זה לא עניין אף אחד. למרות שאמרנו להם שהפתרון הוא פשוט ולא יקר- עוד פקח או שניים – שיסתובבו באזור, יחלקו קנסות, שהרשות תפנה כל פסולת שמושלכת מיד ותחייב את בעלי העסקים בהוצאות וקנסות…

דורית זיס, מנהלת מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה: "מפגעי פסולת בכלל ופסולת בניין בפרט הינם תופעה נפוצה באזור הצפון, ובאזורים נוספים בארץ, שמקורה בעיקר בכשל של הרשויות המקומיות לתת מענה הולם לתושבים (צרוף של כשל ניהולי, כח אדם שאינו מקצועי ומצב כלכלי קשה). הבעיה בבקעת בית הכרם היא מהחמורות שיש במחוז אולם תמונת המצב הידועה גם לכם היא שהרשויות החלשות במחוז מטפלות בשוטף בפסולת ביתית בלבד. כל סוגי הפסולת האחרים לרבות פסולת עסקים (כולל פסדים), פסולת ביתית מחתונות, פסולת בניין, לא מקבלת מענה ברשויות בית הכרם ורשויות חלשות נוספות".

הרשויות טוענות שאין להם מספיק כלים ומשאבים כדי להתמודד עם הבעיה. למשרד להגנת הסביבה יש תוכניות עתידיות, חינוכיות ואחרות, שכוללות הכנת תכניות אב והסדרה מקיפה של בעיית הפסולת בישובים חלשים כמו תכנית "בסביבה שווה" אבל תכנית זו ואחרות כמוה, תקועות כבר שנים ולא מקודמות.

במקביל, הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה כדי לרכז אמצעים כספיים ולטיפול במפגעי פסולת ואליה מתנקזים כל תשלומי היטלי ההטמנה, קנסות ופקדונות – מסתבר שמזה שנים רבות מצטברים בקופת הקרן עודפי כסף משמעותיים כל שנה, ואשר עמדו בתום שנת 2014 על סכום של מליארד ₪! לאור כך, בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 התקבלה החלטה להעביר 200 מיליון ש"ח מתוך ההכנסות הצפויות של הקרן לאותה שנה לתקציב המדינה על ידי הפחתת תקציב ההכנסה המיועדת וההוצאה המותנית בקרן בסכום הנ"ל, ותקצובו בהרשאה להתחייב מול ההפחתה (גם על כך פנינו במכתבים לאחרונה לשר). המשמעות היא שימוש בכספי הקרן למטרות אחרות שלא נמצאות בין מטרות הקרן, דבר שהוא אסור על פי החוק. כל זה כאשר רשויות מקומיות רבות משוועות לתקציבים לטיפול במפגעי הפסולת וכאשר התכניות שנבנו לשם כך תקועות, בשל העדר תקציב.

לאור כל זה הגשנו עתירה ביום 8.11.15 לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד הרשויות המקומיות מטה אשר ומזרעה ונגד איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, בטענה שהם מועלים בתפקידים ובחובתם כלפי תושביהם, בכך שהם לא מטפלים בבעיה. בעתירה מבקשת העמותה מבית המשפט להוציא צו שמחייב את הרשויות הנ"ל לפנות ולנקות את כל מצבורי הפסולת שנמצאים בשטחים שבין מזרעה וקיבוץ עברון ומסביב, ולנקוט באמצעים סבירים ואפקטיביים כדי לשמור על הניקיון ולמנוע שריפות של פסולת מכל סוג שהוא באזור הישובים.

עו"ד ג'מילה הרדל ואכים שהגישה את העתירה בשם העמותה:
"הרשויות מתעלמות מהנזק העצום שנגרם כבר שנים רבות לסביבה ולתושבים, מבלי שאף אחת מהן עושה כל פעולה שהיא להפסקת המפגעים. על הרשות המקומית מוטלת החובה לשמור על ניקיון השטחים שלה, ויש לה את כל הסמכויות כדי למנוע מפגעים כאלה. קיומן של תכניות עתידיות, חינוכיות ואחרות, אינו מסיר את האחריות מהרשויות לאכיפת החוק ומילוי חובותיהם כלפי התושבים. הדרישה שלנו ושל התושבים היא בסיסית והעתירה באה בעצם כדי לחייב את הרשויות לעשות את המובן מאליו- לטפל בפסולת בתחומי הישובים שלהם".
https://youtu.be/f_1xUnO2Y7o

שתף

עוד באותו עניין