logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

השקעת כספי הציבור במפעלים מזהמים

השבוע יזמנו קמפיין בעל מסר חשוב לציבור האזרחים בכלל ובפרט לציבור התושבים במפרץ חיפה, שהכותרת שלו – "שאני אממן את בז"ן?!" ​

שאני אממן?

כספי הציבור המנוהלים בקרנות החיסכון לטווח ארוך, לוקחים לא אחת חלק נכבד במימון פרוייקטים בעלי פוטנציאל להשפעה סביבתית שלילית. כפועל יוצא, אנחנו מממנים מכיסנו פרוייקטים הפוגעים בסביבתנו והמזיקים לבריאותנו.

ביום שני 17/8/15 הצליחה חברת בז"ן לקבל התחייבות מוקדמת של 647 מיליון שקל מהכספים שלנו. המזומנים שלנו נמצאים בידי בז"ן ולכן אנו קוראים להם לערב אותנו בהחלטות, לגבי ההשקעות, בתקווה שההשקעות ילכו אך ורק לצמצום הזיהום…ולא להגדלתו.

חברת בז"ן, אחראית מזה שנים לזיהום האוויר והנחלים במפרץ חיפה, הצליחה, ללוות מהציבור מאות מיליוני שקלים, באמצעות הנפקת אג"ח. בהנפקה הזאת, השתתפו גם קופות הפנסיה והגמל שלנו. וכך יש חשש סביר שמימון המשך פעילותה המזהמת של החברה, יעשה בכספנו שלנו.

חשוב לזכור שבראשית שנת 2015 נמצא מפעל בז"ן כמפעל המזהם ביותר במדינה בדו"ח של המשרד להגנת הסביבה ולאחרונההגיש המשרד 3 כתבי אישום נגד החברה ובעלי תפקידים בה בגין עברות, על החוק למניעת מפגעים וחוק אוויר נקי ובגין עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל אחסון ועוד.

פנינו גם אנחנו במכתב רשמי לכל חברות הביטוח ומנהלי קופות הפנסיה והגמל עם דרישה שלא לממן בכספי הציבור פעילות מזהמת הפוגעת בבריאותם של למעלה ממיליון איש בצפון.

העברנו פניה מיוחדת לדירקטורים בחברה שאחראים באופן אישי להחלטות שמתקבלות בחברה, מעו"ד חיים נתיב על אחריות דירקטורים  – "נגמרו הימים בהם דירקטורים יכלו לעשות ככל העולה ברוחם. צריך להזהיר את הדירקטורים של הקרנות הציבוריות, כי זה רק עניין של זמן עד שיוגשו תביעות נגד דירקטורים שהחליטו להשקיע את כספי הציבור במפעלים  מזהמים הגורמים לתחלואה ומוות של התושבים בסביבה. שידע כל דירקטור כי כל  שקל שהוא משקיע במפעל מזהם יגביר את חשיפתו לתביעה. בתי המשפט אותתו  לאחרונה כי נגמרו הימים בהם דירקטורים של חברות יכלו לעשות ככל העולה  ברוחם"

גם אתם יכולים לשפיע כדי שדבר כזה לא יקרה שוב! שלחו למנהלי קופות הפנסיה והגמל שלכם את המכתב המצורף בו אתם דורשים שלא לממן במיטב כספכם פעילות מזהמת הפוגעת בבריאותכם ובבריאות בני משפחותיכם

לינק למכתב

במקביל מתארגנת קבוצה של פעילים שיוזמת משמרות מחאה מול בתי הזיקוק – הרשמה למשמרות המחאה

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב