עמותת אזרחים למען הסביבה

ועדת הפנים והגנת הסביבה עדכנה את תקנות איכות אוויר נקי 1.3.16

התקנות מעדכנות את ערכי היעד (ערכים בריאותיים שיש לשאוף להשיגם, חריגה מהם מהווה סכנה לבריאות הציבור) למזהמים – טריכלורואתילן, בוטדיאן (המוגדרים כגורמי סרטן ודאיים) וכספית. ואת ערכי הסביבה (שחריגה מהם אסורה) למזהמים טריכלורואתילן, פורמלדהיד, בנזן וקדמיום. ערכי הסביבה הוחמרו, עם זאת מאופשרים יותר ימי חריגה. עבור חומרים מסרטנים קיימת הנחה כי אין סף ריכוז בטוח לבני אדם

שתף

עוד באותו עניין