עמותת אזרחים למען הסביבה

ועדת חקירה לחלוקת הארנונה מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 2015

עדכון 2.8.16

​שר הפנים קיבל ביום 1.8.16 את המלצות ועדת החקירה שקבעה כי יש להגדיר את שטח מועצת מגדל תפן כאזור חלוקת הכנסות, ושכ-80% מהכנסותיה בארנונה יחולקו לרשויות שנקבעו על פי המפתח הבא: מעלות תרשיחא – 31%, כפר ורדים – 15%, ינוח ג'ת – 20%, כסרא סמיע – 23% ומעלה יוסף – 11%.

עמותת אל"ס מברכת על ההחלטה ורואה בה יישום חלקי של עקרונות צדק סביבתי וחלוקתי, אבל עדיין לדעתנו אין מקום לקיומה של מועצה תעשייתית עצמאית, ושטח המועצה חייב היות באחריות הרשויות המקומיות הגובלות בה ואשר מושפעות מהפעילות התעשייתית בה.

 

 


בשנים האחרונות חקרנו לעומק את נושא ההשפעות הסביבתיות של תפן, ועקבנו אחר ההתנהלות הסביבתית של המפעלים ואחר נושא השקיפות של המועצה התעשייתית ופרסום מידע לציבור. אזור התעשייה מגדל תפן זוכה לתדמית חיובית והוא נחשב לאזור תעשיה נקיה. בפועל, מדובר במקור לזיהום סביבתי משמעותי.

לאחרונה הוקמה ועדת חקירה בעניין חלוקת הארנונה ממועצה תעשייתית תפן ליישובים הסמוכים.

לפי בדיקתנו, אף מפעל מהמפעלים הגדולים לא ממלא את כל הדרישות של ביצוע כל הבדיקות ועמידה בתקנים במלואם. התוצאה היא זיהום שמשפיע על כל האזור. בעקרון, המרחק הגיאוגרפי מאזור התעשייה היא שמכריע, אבל צריך להדגיש שבכל הקשור לפליטות לאוויר אז החומרים המזהמים מתנהגים באופן שונה בהתאם לסוג החומר, נתוני מזג האוויר, הטמפרטורה, עונה וכו'.

זיהום האוויר – באופן כללי ההשפעה הגדולה של היא על הישובים הסמוכים והיא יורדת בהדרגה עם המרחק.
זיהום קרקע – יש לקחת בחשבון שאזור ההמטרה בתפן נמנה עם 20 האתרים הראשונים הכי מזוהמים ברשימת האתרים החשודים בזיהומי הקרקעות החמורים של המשרד להגנת הסביבה.
זיהום מי תהום – הנזק הוא יותר רחב ורלוונטי לכל האזור.

 

נייר העמדה שהצגנו בפני הועדה ובו ביקשנו כי כל מתווה לחלוקת הארנונה חייב לכלול בתוכו דרישות מקדמיות מהמועצה כמו הפסקת הזיהום משפכים תעשייתיים והגברת הניטור של הפליטות מהמפעלים.

כל מודל חלוקה חייב לכלול בתוכו את הדרישות האלה:

1. לחייב את המועצה באימוץ פתרון ביניים להפסקת הזרמת השפכים עד להתחברות למכון טיהור השפכים בעכו.

2. חיבור מיידי למכן טיהור שפכים אזורי, אכיפת התקנים של המפעלים, לחייב את המועצה גם בניקוי הקרקע שהזדהמה ופיצוי בעלי החלקות הפרטיות שניזוקו

3. ליישם את המלצות המומחית ד"ר ברננדה פליקשטיין ובין היתר:

  • א. לחייב את המפעלים שנדרשו לכך להכין סקרי תהליכים ופליטות, לבצע ניטור רציף בארובות תוך הקטנת סף גילוי המתכות,
  • ב. לבצע סקר השפעה על הסביבה כדי לבדוק את השפעתם של כלל המפעלים בתפן על הסביבה
  • ג. להרחיב את הניטור הסביבתי ולהקים כמה תחנות ניטור לבדיקה רציפה של איכות האוויר,בהסתמך על תוצאות סקר ההשפעה על הסביבה.

4. חלוקת הארנונה תחול רטרואקטיבית גם על יתרות מתקציבי עבר. החלוקה צריכה לכלול מרכיב של פיצוי גם לתושבים (פיצוי בעלי קרקע למשל) וגם לסביבה (ניקוי הקרקע) ולממן ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה וניטור רציף.

5. הוספת נציג של הארגונים הסביבתיים להרכב המועצה

 

 

קישורים:

נייר עמדה מטעם עמותת אזרחים למען הסביבה מוגש לוועדת החקירה בעניין חלוקת הארנונה ממועצה תעשייתית תפן

פרוטוקול הדיון בועדה מיום 15.6.15

את כל קבצי הישות התכנונית (שש/ 15/ מגדל תפן) ניתן לראות באתר משרד הפנים – איתור תוכנית

שתף

עוד באותו עניין