עמותת אזרחים למען הסביבה

ועדת חקירה לחלוקת הארנונה מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן 15.7.15

אזור התעשייה תפן זוכה לתדמית חיובית והוא נחשב לאזור תעשיה נקיה. בפועל, מדובר במקור לזיהום סביבתי משמעותי. לאחרונה הוקמה ועדת חקירה בעניין חלוקת הארנונה מהמועצה ליישובים הסמוכים. לפי בדיקתנו, אף מפעל מהמפעלים הגדולים לא ממלא דרישות של ביצוע כל הבדיקות ועמידה בתקנים במלואם. הצגנו בפני הועדה נייר עמדה וביקשנו כי כל מתווה לחלוקת הארנונה חייב לכלול דרישות מקדמיות מהמועצה כמו הפסקת הזיהום משפכים תעשייתיים והגברת הניטור של הפליטות מהמפעלים.

שתף

עוד באותו עניין