עמותת אזרחים למען הסביבה

חוק המזהם משלם

העמותה מטפלת במפגעים סביבתיים הפוגעים בבריאות התושבים ומסכנים את בריאותם של הדורות הבאים. במהלך 16 שנות פעילותנו נאבקנו במספר רב של מפגעים סביבתיים שפגעו קשות בסביבה ובמשאביה החיוניים כל כך לכולנו: האוויר, המים והקרקע. היום ידוע כי זיהום הסביבה הוא עניין מסוכן ולכן סוגיות של זיהום הסביבה מטרידות חוגים נרחבים באוכלוסיית הארץ והעולם, כיוון שההשלכות על בריאותנו וביטחוננו מרחיקות לכת.

על כן יזמנו עם הקליניקה לצדק סביבתי באונ' ת"א ועם השדולה הסביבתית בכנסת את הצעת חוק "המזהם משלם". הצעת חוק זו נדרשת על מנת לסייע באופן משמעותי לרשויות המדינה במאבקה במזהמי סביבה.

מטרת החוק היא להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה, למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, באמצעות פסיקת קנס תוך התחשבות ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירה, בשמונה חוקים שעניינם הגנה על הסביבה.

העונשים להם צפויים מזהמים כיום, נמוכים משמעותית מהרווחים הצפויים להם כתוצאה מעבירה על החוק. לכן, משתלם וכדאי מבחינה כלכלית לעבריין לעבור על חוקים אלו ולשלם את הקנסות אותם פוסק ביהמ"ש, מאשר לעמוד בתקנים לפי החוק. יתרה מזאת, במרבית המקרים המזהמים ממשיכים לזהם למרות הקנסות והעונשים שנגזרו על ידי בתי המשפט. החוק יסייע בהרתעת המזהם מפני יצירת מפגעים חדשים.  משום כך, העונש המוטל צריך להיות כבד במידה מספקת, כך שלמזהם לא תהיה כדאיות כלכלית בחזרה על העבירה ובהמשך ביצועה שכן הדבר כדאי להם כלכלית. יש לקבוע שיעור קנס ריאלי יותר, אשר משקף את הרווחים שהפיק מי שמזהם שלא כדין ויהווה עונש הולם על הפגיעה בציבור ובסביבה. זו גם הדרך בה פועלים גם בארה"ב ובמדינות מערב נוספות.

החוק עבר בקריאה טרומית, 22.11.2006

החוק עבר בקריאה ראשונה, יולי 2007

אישור הקריאה השניה והשלישית בוועדת הפנים ואיכות הסביבה

כניסתו של חוק "המזהם משלם" לספר החוקים, יולי 2008

פרוטוקולים:

מיום 19.6.2007

מיום 20.2.2008

מיום 22.7.2008

מיום 23.7.2008