עמותת אזרחים למען הסביבה

פרויקט רשויות מקומיות בחברה הערבית

פרויקט ועדות איכות הסביבה הוא בשיתוף פעולה בין 3 ארגונים; עורכי דין לקידום מנהל תקין, אזרחים למען הסביבה וחיים סביבה. הפרויקט שואף להפעלת וועדות איכות הסביבה בכל הרשויות המקומיות הערביות, שהן במעמד סטטוטורי, על מנת לעזור לרשויות לתת מענה לסוגיות הסביבתיות בשטחן. הועדה חשובה במיוחד מכמה סיבות; בראש ובראשונה, ועדות איכות הסביבה הן ועדות שקיומן מחייב על פי חוק, אך מרבית הרשויות המקומיות לא מקיימות סעיף זה בחוק. בנוסף, לוועדות אלה חשיבות ותרומה לכל רשות מקומית, בכך שהיא מלווה את הרשות ועוזרת לה להתמודד עם אתגרים, ולמצוא פתרונות ומשאבים לסוגיות סביבתיות בתוך כל רשות.

צוות הפרויקט ילווה את הרשויות המקומיות, שעוד לא הפעילו את הוועדות, בתהליך ההקמה והאיוש. הפרויקט יתמשך לאורך שנתיים וילווה את הרשויות לא רק בתהליך האיוש והפעלת הוועדות, אלא בתהליך הטמעת התפיסה הסביבתית וההתנהגותית, על מנת שתוכל הוועדה להמשיך לפעול בצורה עצמאית. 

מיפוי

תכנית הפרויקט מורכבת מכמה שלבים. השלב הראשון הוא הקמה וכינוס של הוועדות והוא נועד להבטיח שהרשויות המקומיות הערביות יעמדו בחובות החוקיות המינימליות שלהן כך שבכמה שיותר מהן תוקם הוועדה ותכונס ועדת איכות סביבה. במסגרת שלב זה, בוצע מיפוי של המצב הקיים ברשויות לשם קבלת תמונת מצב עדכנית על קיומה של הוועדה, תדירות התכנסותה, שקיפות פעילותה ושיתוף הציבור.

התקבל מענה מ- 63 רשויות מקומיות ערביות. להלן עיקר הממצאים: 

א. פעילות הוועדה לאיכות הסביבה 

מתוך 63 רשויות מקומיות ערביות עלה כי הוועדה לאיכות הסביבה אינה פעילה ב- 41 רשויות. מתוך 41 הרשויות המקומיות בהן הוועדה אינה פעילה, 16 רשויות נקטו בצעדים בעקבות פניית הארגונים: ב- 9 רשויות הוקמה ועדה לאיכות הסביבה וב- 7 רשויות התכנסה הוועדה בפעם הראשונה בעקבות הפניה. שאר הרשויות נמצאות במעקב עד להפעלת הוועדה. 

ב. תדירות כינוס הוועדה 

כאמור לעיל, המחוקק קבע כי ועדת חובה תכונס לפחות ארבעה פעמים בשנה. מכאן, בחלוף כשלוש שנים מתחילת הקדנציה (שהחלה בחודש נובמבר 2018), היה על הוועדה להתכנס לפחות 12 פעמים. חרף האמור, מהמיפוי עולה תמונה די עגומה לעניין תדירות כינוס הוועדות שהוקמו (מספרן 22 ועדות) נכון למועד הפנייה: ב- 2 רשויות הוועדה כונסה פעם אחת מיום מינויה; ב- 9 רשויות כונסה הוועדה פעמיים מיום מינויה; וב- 11 רשויות כונסה הוועדה מעל פעמיים. 

ג. נציגי ציבור בוועדה לאיכות הסביבה 

כאמור, לפי הוראות הדין הרכב הוועדה לאיכות הסביבה חייב לכלול שני נציגי ציבור מתושבי הישוב. מהמידע שהתקבל בעקבות המיפוי עלה כי בחלק לא מבוטל מהרשויות לא מונו נציגי ציבור בוועדה, והוועדה נותרה עם הרכב חסר ובלתי חוקי. מהמיפוי התקבל מידע בנוגע למינוי נציגי הציבור ב- 51 רשויות מקומיות: 27 רשויות מינוי נציגי ציבור בוועדה עובר לפניית הארגונים, 15 רשויות לא מינוי נציגי ציבור כחברים בוועדה עד היום ו- 9 רשויות מינו נציגי ציבור בוועדה בעקבות הפניה.     

ד. שקיפות סביבתית

כאמור, במסגרת פרויקט "מוניטור השקיפות 2021" של עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין", נבחנה שקיפות עבודת הרשויות המקומיות הערביות בתחום איכות הסביבה. הממצאים העלו כי בניגוד לעניין הארצי והבינלאומי הגובר בסוגיות הסביבה והאקלים, הנושא כמעט לא מקבל ביטוי (למעט במקרים נדירים למדי) באתרי האינטרנט של הרשויות.

לקריאת תוצאות המיפוי עד דצמבר 2021

גיוס נציגי ציבור לועדות איכות הסביבה

השלב השני בתכנית הוא גיוס נציגי ציבור לועדות איכות הסביבה באשויות המקומיות הערביות.

השתתפות של נציגי ציבור הינה חיונית למיצוי הפוטנציאל של ועדות איכות הסביבה, אך מעטות הרשויות הערביות בהן הציבור מנצל את זכותו להשתתף. בנוסף, השתתפות נציג המשרד להגנת הסביבה (כפי שנקבע בחוק אך לא מתקיים בפועל) יכולה לתרום רבות לאפקטיביות של הוועדות. מהלך זה נועד לאתר נציגי ציבור ולמנות אותם בוועדות, וכן להגביר את המעורבות והתיאום מול המשרד להגנת הסביבה. 

במהלך הפרויקט פעלנו מול הרשויות והצלחנו לגייס 50 נציגי ציבור בועדות איכות הסביבה.  

השתלמויות

השלב השלישי של התכנית הוא עריכת 4 השתלמות (לפי חלוקה גיאוגרפית; גליל עליון, גליל תחתון, מרכז ודרום) למנהלי מחלקות הסביבה ברשויות המקומיות, נציגי ציבור בוועדות הסביבה וחברי מועצה ברשויות המקומיות הערביות. שניים מההשתלמויות ייערכו בשנה הנוכחית, ושניים במהלך השנה הבאה. כל השתלמות פרוסה על פני 4 מפגשים שמכילים סדרת הרצאות בשלל נושאים כגון, התפקיד של הרשות המקומית בהגנת הסביבה, משבר הסביבה והאקלים ממבט מקומי, סמכויות וועדות הגנת הסביבה, שיתוף הציבור בדיון סביב סוגיות סביבתיות, משבר הפסולת, חלוקת תקציבים ועוד. בנוסף, ערכו המשתתפים סיור ביישוב כוכב אבו אלהיג'א ונחשפו למיזם הסביבתי להפוך אתר פסולת לפארק.

ההשתלמויות נועדו לצייד את המשתתפים עם הכלים והידע הדרושים לשיפור וחיזוק וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות, דבר שיתבטא בשיפור טיפול הרשויות בסוגיות סביבתיות. 

נערכו עד כה שתי השתלמויות אחת לרשויות המקומיות הערביות באזור הגליל התחתון והמערבי, עם השתתפות של 50 ראשי מחלקות, נציגי ציבור בוועדות איכות הסביבה וחברי מועצה ברשויות המקומיות. ההשתלמות השנייה הייתה לרשויות מקומיות ממגוון מקומות בגליל ובמרכז, והשתתפו בה 20 ראשי מחלקות, נציגי ציבור בוועדות איכות הסביבה וחברי מועצה ברשויות המקומיות.

לצפייה בגלריית התמונות להשתלמות הראשונה שנערכה.   

לצפייה בגלריית התמונות להשתלמות השנייה שנערכה 

המדריך לחברי וועדות הגנת הסביבה ברשויות המקומיות הערביות

עו"ד ג'מילה הרדל ואכים ומנכלית עמותת אזרחים למען הסביבה ועו"ד רימאז ח'טיב מעמותת עורכי דין למען מנהל תקין, כתבו והוציאו לאור מדריך לחברי וועדות הגנת הסביבה ברשויות המקומיות הערביות, אשר ישמש להם מקור לידע ולמידה במשימתם הציבורית. 

המדריך מכיל 6 פרקים שמתייחסים לסוגיות הסביבתיות שמהן סובלים היישובים הערבים. הפרק הראשון מתייחס לענייני סביבה ואקלים בחברה הערבית כאשר הושם דגש על בעיית הפסולת, המוכנות למשבר האקלים, חוסר במרחבים ירוקים והזנחת המרחב הציבורי ועוד. 

הפרק השני דן בחשיבות תפקיד הרשות המקומית בהגנה על הסביבה, חשיבות כתיבת אסטרטגיה ברורה בתחומי הסביבה והאקלים ומהם החסמים שנתקלות בהם הרשויות המקומיות ברמת התשתיות, תקציבים והתכנית הממשלתית. 

הפרק השלישי מתייחס לחובות וסמכויות הרשות המקומית בהגנה על הסביבה. 

הפרק הרביעי מתייחס לוועדות ברשויות המקומיות והייחודיות שיש לוועדות הגנת הסביבה. 

הפרק החמישי עוזר לנציגים כיצד לבנות תכנית עבודה ומהם השלבים הנדרשים כדי להוציאה לפועל. 

הפרק השישי והאחרון נותן את הכלים הבסיסיים והחשובים להפעלת וועדות הגנת הסביבה ברשויות המקומיות. 

לקריאת כל המדריך.  

הפרוייקט בתקשורת: 

הזמנה להרשמה והשתתפות בתכנית ובסבב הראשון של ההשתלמות 

כתבה באתר אלערב בנוגע להשקת התכנית

כתבה על המפגש שהמנהתל בין הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה 

הזמנה להשתתפות בסבב השני של ההשתלמות

כתבה באתר פאנט על השקת הסבב השני בהשתלמות 

כתבה באתר א-סונארא על סיום הסבב השני של ההשתלמות 

הזמנה להשתתפות בסבב השלישי של ההשתלמות