עמותת אזרחים למען הסביבה

חיפה נמצאת במקום ה-1 בעבור פליטות של תרכובות מסרטנות ידועות 18.2.15

משרד הבריאות קובע כי בקרב תושבים הגרים בסמיכות לחוות המיכלים של תשתיות נפט ואנרגיה בקריית חיים שיעורי התחלואה בסרטן עולים ככל שהמרחק לחוות המיכלים קטן.

הבקשה להצגת עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה בערר על תכנית קרקעות הצפון (חפאג1139/א)

משרד הבריאות מזהיר מהשלכות הקמת מחסן דלק חדש באזור חיפהצפריר רינת, הארץ, 16.2.15

שתף

עוד באותו עניין