עמותת אזרחים למען הסביבה

טיפול בתלונות של תושבים על מפגעים סביבתיים

עמותת אזרחים למען הסביבה ניהלה ועדיין מנהלת הליכים משפטיים נגד מועצות מקומיות בגין מפגעים סביבתיים כגון אתרי פסולת פיראטיים, שריפת פסולת ומפגעי פסולת פיראטיים. העמותה מובילה את המערכה נגד התופעה כבר שנים רבות, בין היתר, באמצעות מיפוי האתרים, הפעלת לחץ על הרשויות, עזרה לתושבים בפתרון בעיות נקודתיות ואזוריות ומאבקים ציבוריים נגד המפגעים המקומיים וכן באמצעות הליכים משפטיים. דוגמאות לתביעות משפטיים נגד מועצות מקומיות בגין מפגעים סביבתיים:

השלכת ושריפת פסולת לא חוקית בשטח כפר סאג'ור

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה עתירה מנהלית נגד המועצה המקומית סאג'ור וראש המועצה בגין אי פינוי אתרי פסולת פיראטיים ואי מניעת שריפת פסולת באתרים אלה כאשר האתר המרכזי בהם נמצא דרומית לישוב, קרוב לכביש 85 ובמרחק לא רב מבתי התושבים וכן מגני ילדים ומבתי ספר של הישובים שזור, סאג'ור, נחף, ראמה וכרמיאל. 

תחנת הפסולת הפיראטית בפקיעין

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה עתירה מנהלית נגד המועצה המקומית פקיעין לפינוי וניקוי הפסולת בתחנת המעבר וכן את הדרך המובילה לתחנת המעבר, ובכל להביא להסרת המפגעים החושפים מדי יום את הציבור המתגורר בכפר לסכנות בריאותיות קשות. 
פסק הדין שניתן בהסכמה בין שני הצדדים אישר כי מאז הגשת העתירה, המועצה המקומית השלימה את תהליך ניקוי וסגירת התחנה והתחייבה שלא תופעל כל תחנת מעבר אחרת בתחומי הישוב. כמו כן, התחייבה המועצה לבצע את הפעולות הנדרשות לשמירה על ניקיון הישוב ומניעה של מפגעים מסוג זה בעתיד. 

השלכת ושריפת פסולת לא חוקית בשטח מטה אשר ומזרעה

העמותה הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד הרשויות המקומיות מטה אשר ומזרעה ונגד איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, בטענה שהם מועלים בתפקידים ובחובתם כלפי תושביהם בכך שהם לא מטפלים בבעיית השלכת ושריפת פסולת לא חוקית. העמותה מבקשת בעתירה מבית המשפט להוציא צו שמחייב את הרשויות הנ"ל לפנות ולנקות את כל מצבורי הפסולת שנמצאים בשטחים שבין מזרעה וקיבוץ עברון ומסביב, ולנקוט באמצעים סבירים ואפקטיביים כדי לשמור על הניקיון ולמנוע שריפות של פסולת מכל סוג שהוא באזור הישובים. 
בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה שהגשנו וחייב את הרשויות לטפל במפגעי הפסולת ובבעיית שריפות הפסולת שקיימת כבר שנים בשטחים שבין הכפר מזרעה וקיבוץ עברון.