logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יום הסביבה בכנסת 2018

05.06.2018
יום הסביבה הבינלאומי 5.6.18 השנה מצוין על ידי האו״ם בסימן צמצום פסולת פלסטיק.
 

פלסטיק מזהם

לא רק אחרי שהוא הופך לפסולת אלא בכל שרשרת הייצור

והאספקה שממשיכה לשעיום הסביבה הבינלאומי 5.6.18 השנה מצוין על ידי האו״ם בסימן צמצום פסולת פלסטיק. פלסטיק מזהם לא רק אחרי שהוא הופך לפסולת אלא בכל שרשרת הייצור והאספקה שממשיכה לשעבד את העולם לתעשיית הנפט ארגוני הסביבה מציינים היום יום הסביבה בסדרה של דיונים מיוחדים בכנסת. יום הסביבה בכנסת הסתיים בישיבת השדולה הסביבתית חברתית ובהשתתפות השר להגנת הסביבה אלה הדברים שאמרה מנהלת העמותה, עו״ד ג׳מילה הרדל ואכים, בישיבת השדולה ביום הסביבה בכנסת 5.6.18: זה פחות או יותר מה שאמרתי היום בישיבת השדולה סביבתית חברתית בכנסת: אני רוצה לדבר על הפער… הפער הגדול… מאד… הפער בין איך שהדברים נראים ונתפסים בעיני המשרד להגנת הסביבה ואיך הם נראים ונתפסים על ידי התושבים. הפער בין הכנסים והמצגות היפות שהוכנו בעזרת יחצנים יקרים שנשכרו מהתקציב הקטן של המשרד עם היעדים המבטיחים והתמונות שחלקן צולם בחו״ל ובין המציאות של תושבים שחיים בתוך המפגעים המקומיים, של אתרי פסולת, עשן, אסבסט, קרינה, ריחות וזיהום תעשייתי מול אוזלת היד של הרשויות המקומיות, ריבוי הסמכויות והגורמים מבלי שיש גורם אחד שהוא גם הכתובת וגם יכול וגם מעוניין לטפל בבעיה, הפער בין השקעת הזמן וכוח האדם שמקבל מפעל גדול ובין זה שמקבל תושב רגיל שהפקידים רואים בו מטרד, על הפער בין הנתונים שלנו כארגונים שעובדים עם מומחים לא פחות מקצועיים לבין הנתונים שהמשרד מפרסם באופן רשמי כדי להציג לנו ירידה בפליטות במפרץ חיפה או במספר אתרי הפסולת הפער בין מה שפקידי המשרד אומרים לבין מה שהם מוכנים לכתוב כשמדובר במסמך רשמי, או כשהם נקראים לעמוד מאחורי ההצהרות ולגבות הליך אזרחי בבית המשפט, על הפער בין רשות מקומית חלשה שיש לה עובד תברואה אחד ובין רשות חזקה שיש לה מחלקת איכות סביבה שלמה, על הפער במשמעות המושגים צפיפות וציפוף שהם במוקד הדיון ביום הזה בין ישוב ערבי ליהודי כשבישוב הערבי יש כבר בפועל צפיפות גבוהה מאד אך ללא כל תכנון ועם בניה לא מוסדרת והעדר תשתיות ושטחים פתוחים שהם חלק בלתי נפרד מהבעיה הסביבתית לפער הזה קוראים אי צדק, אי צדק סביבתי וחלוקתי והפער הזה הולך וגדל ולמשרד להגנת הסביבה אין כל תכניות או תכנון בעניין כל התמונות והסרטונים מיום הכנסת נמצאים כאן https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/204284449621162יום הסביבה הבינלאומי 5.6.18 השנה מצוין על ידי האו״ם בסימן צמצום פסולת פלסטיק.
פלסטיק מזהם לא רק אחרי שהוא הופך לפסולת אלא בכל שרשרת הייצור והאספקה שממשיכה לשעבד את העולם לתעשיית הנפט
ארגוני הסביבה מציינים היום יום הסביבה בסדרה של דיונים מיוחדים בכנסת.
יום הסביבה בכנסת הסתיים בישיבת השדולה הסביבתית חברתית ובהשתתפות השר להגנת הסביבה
אלה הדברים שאמרה מנהלת העמותה, עו״ד ג׳מילה הרדל ואכים, בישיבת השדולה ביום הסביבה בכנסת 5.6.18:
זה פחות או יותר מה שאמרתי היום בישיבת השדולה סביבתית חברתית בכנסת:
אני רוצה לדבר על הפער… הפער הגדול… מאד… הפער בין איך שהדברים נראים ונתפסים בעיני המשרד להגנת הסביבה ואיך הם נראים ונתפסים על ידי התושבים.
הפער בין הכנסים והמצגות היפות שהוכנו בעזרת יחצנים יקרים שנשכרו מהתקציב הקטן של המשרד עם היעדים המבטיחים והתמונות שחלקן צולם בחו״ל ובין המציאות של תושבים שחיים בתוך המפגעים המקומיים, של אתרי פסולת, עשן, אסבסט, קרינה, ריחות וזיהום תעשייתי מול אוזלת היד של הרשויות המקומיות, ריבוי הסמכויות והגורמים מבלי שיש גורם אחד שהוא גם הכתובת וגם יכול וגם מעוניין לטפל בבעיה,
הפער בין השקעת הזמן וכוח האדם שמקבל מפעל גדול ובין זה שמקבל תושב רגיל שהפקידים רואים בו מטרד,
על הפער בין הנתונים שלנו כארגונים שעובדים עם מומחים לא פחות מקצועיים לבין הנתונים שהמשרד מפרסם באופן רשמי כדי להציג לנו ירידה בפליטות במפרץ חיפה או במספר אתרי הפסולת
הפער בין מה שפקידי המשרד אומרים לבין מה שהם מוכנים לכתוב כשמדובר במסמך רשמי, או כשהם נקראים לעמוד מאחורי ההצהרות ולגבות הליך אזרחי בבית המשפט,
על הפער בין רשות מקומית חלשה שיש לה עובד תברואה אחד ובין רשות חזקה שיש לה מחלקת איכות סביבה שלמה,
על הפער במשמעות המושגים צפיפות וציפוף שהם במוקד הדיון ביום הזה בין ישוב ערבי ליהודי כשבישוב הערבי יש כבר בפועל צפיפות גבוהה מאד אך ללא כל תכנון ועם בניה לא מוסדרת והעדר תשתיות ושטחים פתוחים שהם חלק בלתי נפרד מהבעיה הסביבתית
לפער הזה קוראים אי צדק, אי צדק סביבתי וחלוקתי והפער הזה הולך וגדל ולמשרד להגנת הסביבה אין כל תכניות או תכנון בעניין
כל התמונות והסרטונים מיום הכנסת נמצאים כאן
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/204284449621162

בד את העולם לתעשיית הנפט
ארגוני הסביבה מציינים היום יום הסביבה בסדרה של דיונים מיוחדים בכנסת.
יום הסביבה בכנסת הסתיים בישיבת השדולה הסביבתית חברתית ובהשתתפות השר להגנת הסביבה
אלה הדברים שאמרה מנהלת העמותה, עו״ד ג׳מילה הרדל ואכים, בישיבת השדולה ביום הסביבה בכנסת 5.6.18:
זה פחות או יותר מה שאמרתי היום בישיבת השדולה סביבתית חברתית בכנסת:
אני רוצה לדבר על הפער… הפער הגדול… מאד… הפער בין איך שהדברים נראים ונתפסים בעיני המשרד להגנת הסביבה ואיך הם נראים ונתפסים על ידי התושבים.
הפער בין הכנסים והמצגות היפות שהוכנו בעזרת יחצנים יקרים שנשכרו מהתקציב הקטן של המשרד עם היעדים המבטיחים והתמונות שחלקן צולם בחו״ל ובין המציאות של תושבים שחיים בתוך המפגעים המקומיים, של אתרי פסולת, עשן, אסבסט, קרינה, ריחות וזיהום תעשייתי מול אוזלת היד של הרשויות המקומיות, ריבוי הסמכויות והגורמים מבלי שיש גורם אחד שהוא גם הכתובת וגם יכול וגם מעוניין לטפל בבעיה,
הפער בין השקעת הזמן וכוח האדם שמקבל מפעל גדול ובין זה שמקבל תושב רגיל שהפקידים רואים בו מטרד,
על הפער בין הנתונים שלנו כארגונים שעובדים עם מומחים לא פחות מקצועיים לבין הנתונים שהמשרד מפרסם באופן רשמי כדי להציג לנו ירידה בפליטות במפרץ חיפה או במספר אתרי הפסולת
הפער בין מה שפקידי המשרד אומרים לבין מה שהם מוכנים לכתוב כשמדובר במסמך רשמי, או כשהם נקראים לעמוד מאחורי ההצהרות ולגבות הליך אזרחי בבית המשפט,
על הפער בין רשות מקומית חלשה שיש לה עובד תברואה אחד ובין רשות חזקה שיש לה מחלקת איכות סביבה שלמה,
על הפער במשמעות המושגים צפיפות וציפוף שהם במוקד הדיון ביום הזה בין ישוב ערבי ליהודי כשבישוב הערבי יש כבר בפועל צפיפות גבוהה מאד אך ללא כל תכנון ועם בניה לא מוסדרת והעדר תשתיות ושטחים פתוחים שהם חלק בלתי נפרד מהבעיה הסביבתית
לפער הזה קוראים אי צדק, אי צדק סביבתי וחלוקתי והפער הזה הולך וגדל ולמשרד להגנת הסביבה אין כל תכניות או תכנון בעניין
כל התמונות והסרטונים מיום הכנסת נמצאים כאן

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב