logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יום עיון "רשות, חובה וסביבה"

חופש מידע (סביבתי) انظمة حرية المعلومات

החוק מחייב את העירייה להפציץ אתכם במידע סביבתי, אבל לעשרות רשויות בכלל אין אתר. בסוף שנת 2010, תמונת המצב עגומה בכל מה שקשור לשקיפות וסביבה – לשם כך קיימנו בדצמבר יום עיון מיוחד לרשויות המקומיות, ליישום תקנות חוק חופש המידע, שנכנסו לתוקפן בספטמבר השנה

לכתבתו המלאה של אביב לביא שהתפרסמה ב nrg ב 24.12.120

"הרשויות לא מספקות מידע סביבתי? דרשו אותו", לכתבתה המלאה של עדי וולפסון שהתפרסמה בYnet ב 16.12.10

"זכותו של הציבור לדעת על מה קורה בסביבתו- מעתה על פי חוק", לכתבה המלאה של מרלן אביבה גרינפטר שהתפרסמה ב אפוק טיימס ב 23.12.10

"مسح جديد حول السلطات المحلية ودعوة ليوم دراسي"، للمزيد من التفاصيل في موقع مرمر 9.12.10

"معظم السلطات المحلية العربية بدون مواقع انترنت ومفوضين لحرية المعلومات"، للمزيد من التفاصيل في موقع الجبهة 10.12.10

"ישראל מדשדשת: אין לנו מידע על המזהמים" לכתבתה המלאה של עדי וולפסון שהתפרסמה ב Ynet ב 27.12.10

"האתר שאמור לדווח על מפגעים סביבתיים מכיל מידע חלקי בלבד", לכתבתה המלאה של צפריר רינת שהתפרסמה בארץ ב 28.1.11

לפרוטוקול מישיבת הוועדה המשותפת פנים- עבודה לנושא סביבה ובריאות שהתקיימה ב 3.1.11

לתוצאות הסקר שערכה העמותה בקרב הרשויות המקומיות בתקנות חופש המידע הסביבתי 

לתכנית יום העיון, שקיימנו בשיתוף המשרד להגנת הסביבה בנושא יישום תקנות חוק חופש המידע הסביבתי ברשויות המקומיות

למידע נוסף בנושא תקנות חוק חופש המידע 

 

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב