עמותת אזרחים למען הסביבה

יישום חוק חופש המידע בממשלה דו"ח שנת 2015

היחידה הממשלתית לחופש המידע של משרד המשפטים מפרסמת את הדו"ח השנתי אודות יישום חוק חופש המידע בממשלה בשנת 2015, כחלק מפעילותה השוטפת בביצוע מעקב אחר יישום הוראות חוק חופש המידע במשרדי ממשלה ויחידות סמך.

הדו"ח מעלה כי בשנת 2015 הייתה עלייה של 15% בבקשות חופש המידע שהוגשו לממשלה לעומת השנה שעברה (סה"כ 6,748 בקשות). בכ- 85% מהבקשות הסתיים הטיפול וב- 81% מהם נמסר המידע באופן מלא או חלקי. ב- 63% מהמקרים המידע נמסר תוך 30 יום.
למשרד הבריאות הוגשו הכי הרבה בקשות ואילו המשרד ממנו נמסר הכי פחות מידע הוא המשרד להגנת הסביבה.
בשנת 2015 הייתה עלייה של 52% בכמות התלונות שהגיעו ליחידה. המשרד עליו הוגשו הכי הרבה תלונות הוא משרד הבריאות.
סה"כ של 60 פסקי דין בעתירות חופש מידע ניתנו נגד הממשלה בשנת 2015. בית המשפט קיבל את טענות העותרים ב-46 מקרים.

 

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד שמסר הכי פחות מידע בשנת 2015

המשרד להגנת הסביבה מבר הכי פחות מידע בשנת 2015

מסירת המידע המבוקש

רק ב-26.5% מהבקשות נמסר המידע (באופן חלקי/מלא)

זוהי ירידה מהשנים שעברו, למרות שבשנת 2015 לא היה שינוי במספר הבקשות שהוגשו לעומת השנה שעברה (226)

 

מסירת המידע המבוקש

דחיית בקשות

16% מהבקשות נדחו, מתוכן בכ- 35% לא ניתן היה לאתר את המידע למרות המאמצים הסבירים שננקטו לאתר את המידע

 

דחיית בקשות

זמן טיפול

אחוז הבקשות שלקח לטפל בהן מעל 120 יום גדל משנים שעברו

 

זמן טיפול

תלונות

ליחידת חופש המידע של משרד המשפטים הגיעו 6 תלונות על המשרד להגנת הסביבה בשנת 2015, כולן נמצאו מוצדקות.

ב- 5 פסקי דין שנתנו, כולן נגד המשרד להגנת הסביבה, נפסקו 10,000 ₪ הוצאות.

 

תלונות

עתירות

נגד המשרד להגנת הסביבה הוגשו המספר הרב ביותר של עתירות (10) מתוך 81 עתירות חופש מידע שהוגשו נגד הממשלה בשנת 2015

 

עתירות

 

 

 

*עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה עתירת חופש מידע כנגד המשרד להגנת הסביבה ביוני 2015, בבקשה שבית המשפט יצוו עליו למסור מידע אודות פליטות ממפעלים במפרץ חיפה. העתירה הוגשה לאחר שהמשרד סירב להעביר מידע גולמי על הפליטות מהפעלים הגדולים במפרץ חיפה, על אף שהעמותה הגישה על כך עתירה קודמת במרץ 2014. העתירה הראשונה נמחקה לאחר שהמשרד הבטיח להעביר את המידע, דבר שהוא לא עשה.

 

 

 

 

 

 

שתף

עוד באותו עניין