logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לאן נעלמה התכנית הלאומית למפרץ חיפה?

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את התקציב את הצעת התקציב לשנים 2017 ו-2018. תקציב המשרד ל-2017 הוא 1.251 מיליארד ₪ – גידול של כ-50% בהשוואה ל 2016. תקציב 2018 יהיה קטן ב-107 מיליון ₪ לעומת 2017. התכנית הלאומית של אזור חיפה מוזכרת בתקציב אבל רק בחלק המילולי וללא ציון משאבים ספציפיים שמופנים לתכנית ואין פירוט של סעיפי התקציב לתכנית הלאומית של מפרץ חיפה.

אפשר לראות את השאלות ששאלנו את המשרד להגנת הסביבה עם פרסום התכנית, ולא קיבלנו תשובות – כאן>>>

ביקשנו שיפרסמו את התקציב המפורט של התכנית, מקור המימון ומה הסכום שיוקצה לכל נושא ונושא ושיפרטו מה התוספת הייעודית למפרץ חיפה וכו'…

אבל לא עשו ולא ענו.

המשרד פרסם דו"חות יישום של התכנית עד הרבעון השלישי של שנת 2016, אבל מאז התחלפו השרים- אין דוחות.

התכנית נעלמה.

וכעת בהצעת התקציב 2017-2018 – לא מופיע שום סעיף תקציבי ייעודי למפרץ חיפה.

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב