עמותת אזרחים למען הסביבה

לקראת ההנפקה של בז"ן מחר, הקמפיין שלנו חוזר: שאני אממן את בז"ן?!

לקראת ההנפקה מחר – 1.12.15 , יצאנו אתמול במסר חשוב לציבור האזרחים בכלל ובפרט לציבור התושבים במפרץ חיפה:
שאני אממן את בז"ן?!

שאני אממן את בז"ן?

חשוב להסביר – בהנפקה הקודמת, באוגוסט, הצלחנו להשפיע:

הדיאגרמה הזו ממחישה עד כמה הקמפיין הממוקד והקצר יחסית שלנו באוגוסט, הצליח להוריד את שיעור חלקם של קרנות הפנסיה והגמל בסך החוב שגויס מרמה של 17.4% ביוני האחרון, לרמה של 7% בהנפקה של אוגוסט:

יוני-אוגוסט 2015

באוגוסט, בלטו בהעדרן קרנות הפנסיה והגמל המנוהלות על ידי מנורה, פניקס, מגדל וד"ש אשר השתתפו בהנפקה ביוני. הצלחת הקמפיין מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שחלק מהגופים המוסדיים, שבחרו לא להשתתף בהנפקה עם כספי הפנסיה והגמל, לקחו בה חלק באמצעות כספם הפרטי. עובדה המחזקת את הדעה שהיעדרותם איננה פועל יוצא של חוסר כדאיות פיננסית, אלא תוצאה ישירה של הקמפיין.​

כספי הציבור המנוהלים בקרנות החיסכון לטווח ארוך, לוקחים לא אחת חלק נכבד במימון פרוייקטים בעלי פוטנציאל להשפעה סביבתית שלילית. כפועל יוצא, אנחנו מממנים מכיסנו פרוייקטים הפוגעים בסביבתנו והמזיקים לבריאותנו.

ביום שלישי הקרוב צפויה חברת בז"ן, ללוות מהציבור בין 300 ל 400 מיליוני שקלים, באמצעות הנפקת אג"ח. בהנפקה הזאת, צפויות להשתתף גם קופות הפנסיה שלנו וכך לממן את המשך פעילותה המזהמת של החברה, בכספנו שלנו.

חשוב לזכור שמפעל בז"ן מוביל כבר שנתיים כמפעל המזהם ביותר במדינה בדו"ח של המשרד להגנת הסביבה ובמהלך 2015 הגיש המשרד 3 כתבי אישום נגד החברה ובעלי תפקידים בה בגין עברות, על החוק למניעת מפגעים וחוק אוויר נקי ובגין עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל אחסון ועוד

בהנפקת חוב קודמת של בז"ן לפני הקמפיין – ביוני 2015, הלוו הגופים המוסדיים לא פחות מ- 124.2 מיליוני שקלים מהכספים שלנו בקופות הפנסיה והגמל למימון פעילותה המזהמת של בז"ן!!!

הקריאה שלנו אל הציבור כעת –

בואו נשפיע כדי שזה לא יקרה שוב! שלחו למנהלי קופות הפנסיה והגמל שלכם את המכתב המצורף בו אתם דורשים שלא להשתתף בהנפקה הקרובה ולממן במיטב כספכם פעילות מזהמת הפוגעת בבריאותכם ובבריאות בני משפחותיכם

לינק למכתב

שאני אממן את בז"ן? 26.8.15

שתף

עוד באותו עניין