חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
עמותת אזרחים למען הסביבה

מדריך לאיתור מידע סביבתי באינטרנט

נתקלתם במפגע כלשהו ליד הבית? רוצים לדעת מה נפלט מהמפעל / אזור התעשייה שליד הבית שלכם? רוצים לדעת מה איכות מי השתייה בברז? רוצים לדעת מה רמת הקרינה בבית הספר של הילדים שלכם?

על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, אתם יכולים לפנות בבקשה לרשות המקומית ו/או למשרד הממשלתי הרלוונטי, לשלם אגרה, להמתין 30 ימים (במקרה הטוב), ולקבל את המידע המבוקש.

אבל לפני שנכנסים לסבכי הבירוקרטיה של החוק והגשת בקשות על פיו, כדאי ורצוי לבדוק האם המידע פורסם באינטרנט או לא.

בעקבות כניסתן לתוקף ביום 4.9.10 של תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט- 2009, הרשויות אמורות לפרסם את המידע הסביבתי שיש ברשותן באתרי האינטרנט שלהן. תקנות אלו חלות על כל הרשויות הציבוריות במדינה, כולל כל הרשויות המקומיות.

בנוסף, יש חובה לפרסם מידע סביבתי מכוח חוקים ותקנות ספציפיים. מטבע הדברים יש מידי פעם תיקונים לחוקים והדברים משתנים כל הזמן.

נדגיש, שרוב הרשויות כיום מפרסמות מידע סביבתי כללי ומגוון- אבל זה לא אומר שהן מפרסמות מידע ספציפי, כמו שהתקנות מחייבות.

הנה כמה דוגמאות [1] למידע שצריך להתפרסם:

v      בדיקות קרינה במוסדות חינוך/מקומות ציבוריים

v      תוצאות דיגומים (אוויר ושפכים) ממפעלים ובתי עסק

v      תוצאות מדידות רעש וריח בתוך העיר

v      תוצאות דיגומים של מי שתייה והשקיה

v      נתונים על שימוש בחומרי הדברה

v      נתונים על זיהום קרקע/חופים/אתרי פסולת

התקנות קובעות על הרשות לפרסם את המידע בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת דיווח על המידע או מיום איסוף המידע על ידה.

כמו כן, כדאי לדעת שאין במדינה מאגר מרכזי אחד שמרכז את כל המידע הסביבתי, והמידע מחולק במאות אתרים ומאגרים.

גם בתוך כל אתר ואתר, בין אם זה של המשרד להגנת הסביבה או רשות מקומית או גוף אחר, המידע מפוזר בכמה מאגרים ולא תמיד קל להגיע אליו.

אז איפה יש סיכוי למצוא מידע סביבתי עדכני?

אתר המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוא המשרד שמחזיק ברוב המידע הסביבתי ואמור לפרסם אותו, אבל בפועל רק חלק קטן מהמידע מתפרסם. בכל זאת כדאי לנסות לחפש באחד ממאגרי המידע שנמצאים באתר:

מאגר נתונים סביבתיים:

אז אחרי שנכנסתם לאתר של המשרד להגנת הסביבה, צריך לבחור בסרגל למעלה בכותרת חופש המידע, ושם במאגר נתונים סביבתיים, בו אפשר לעשות חיפוש לפי מספר פרמטרים. כאן תוכלו למצוא מידע מכל מיני סוגים.

אפשר גם משם להיכנס למערכת נתוני פליטות לאוויר (ממפעלים, מכוני טיהור שפכים, תחנות דלק, מחצבות) , ולמערכת און ליין של נתוני איכות אוויר מרשימה של תחנות ניטור שמודדות סוגים מסוימים של מזהמים שמשמתנים מתחנה לתחנה.

המפל"ס:

מאגר מידע נוסף שעלה לאוויר באתר המשרד להגנת הסביבה בתחילת 2014 הוא המפל"ס– מרשם פליטות לסביבה, שמפרסם נתונים שדווחו על ידי רשימה של מפעלים/תאגידים/אתרי פסולת/מקורות פליטה. הבעיה היא שהנתונים הסביבתיים במאגר הזה לא מלווים בניתוח או השוואה לתקנים וסביר להניח שרוב האזרחים לא ידעו להבין את המשמעויות שלהם.

מערכת רישיונות והיתרים- יש בה כמה מאגרי מידע:

1.חיפוש רישיונות והיתרים למפעלים

2.מערכת חיפוש תכשירי הדברה

3.מערכת חיפוש מדבירים

4.צווי הרשאה להזרמה לנחלים

5.היתרי הזרמה/הטלה לים

6.היתרי פליטה לאוויר

כאן אמורים להתפרסם תנאי הרישיונות וההיתרים של המפעלים. בינתיים (פברואר 2014) לא מתפרסם שם מידע.

אפשר למצוא מידע על תכשירי הדברה שונים, אפשר למצוא מדבירים מורשים.

מי שמעוניין לראות מי מזרים שפכים/קולחין לנחלים ובאיזה תנאים, יכול לחפש לפי שם הנחל או  אגן הניקוז או שם בעל צו ההרשאה. במאגר לא מתפרסמים תוצאות הדיגומים שנעשו למים שהוזרמו לנחל.

מי שמעוניין לראות מי מזרים שפכים/קולחין לים ובאיזה תנאים, יכול לחפש לפי שם בעל ההיתר או מקום ההטלה או סוגה. גם כאן לא מתפרסמים תוצאות הדיגומים שנעשו למים שהוזרמו לים.

היתר פליטה הוא מסמך תנאים שניתנים למפעלים ומקורות זיהום נוספים (יש רשימה), על פי הוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 . המערכת מאפשרת חיפוש לפי פרמטרים שונים ומציגה מידע מלא על ההיתרים, כולל אלה שעדיין בתהליך בקשה.

כאמור, על פי החוק, גם רשויות מקומיות חייבות לפרסם את המידע הסביבתי שנמצא ברשותן, וחלק גדול מהן התחילו לפרסם מידע כזה, אבל בדרך כלל הוא מועט מאד וחלקי.

גופים נוספים ששיכים לרשויות המקומיות וחייבים לפרסם מידע סביבתי באתרים שלהם הם:

יחידות סביבתיות, איגודי ערים לאיכות הסביבה, תאגידי מים וביוב.

המידע הסביבתי באתרי הרשויות המקומיות נמצא בד"כ תחת אחת הכותרות: "איכות הסביבה", או "חופש המידע" או "עיר ירוקה" וכו', והן חייבות לפרסם כל מידע סביבתי שיש להן, בין אם נוצר על ידי הרשות או הגיע אליה או נאסף על ידה.

דוגמאות למידע סביבתי שהרשות המקומית חייבת לפרסם באתר שלה:

v      בדיקות קרינה במוסדות חינוך/מקומות ציבוריים

v      בדיקות קרינה במוסדות חינוך שעל הרשות המקומית לעשות מכוח חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

v      תוצאות דיגומים ממפעלים ובתי עסק, שהרשות המקומית אמורה לקבל העתק מהם עפ"י תנאי רישיון העסק של חלק גדול מהמפעלים.

v      תוצאות מדידות רעש וריח שהרשות/היחידה הסביבתית עושה בתוך העיר

v      פרסום מידע על שפכים וקולחין כמתחייב מתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010 (תקנות ענבר) כמו: תכניות ניטור ובקרה של יצרני שפכים לפי תקנה 10 באתרי היצרנים ומפעילי מכוני טיהור השפכים, תוצאות הדיגום והבדיקות של מי הקולחין, דו"חות תקופתיים ושנתיים ועוד.

v      בדיקות איכות מי שתייה שהרשות חייבת לבצע באופן שוטף.

אתרים של משרדים ממשלתיים נוספים

כאמור, החוק חל על כל הרשויות הציבוריות, כולל משרדי ממשלה, גופי סמך וחברות ממשלתיות.

ולכן, אם המידע שאתם מחפשים שייך לתחום טיפולו של משרד ממשלתי מסוים, אז נסו לחפש באתר של המשרד בהתחלה. המידע הסביבתי בדרך כלל יהיה תחת הכותרת חופש המידע/מידע סביבתי/מידע על איכות הסביבה.

באתר משרד הבריאות למשל תוכלו למצוא נתונים עדכניים על איכות מי השתייה, על איכות המים בחופי רחצה.

במידה ובכל זאת לא הצלחתם להגיע למקום שבו אמור להתפרסם המידע באתרים הנ"ל, כדאי מאד לפנות במייל לנציב פניות הציבור או הממונה על חוק חופש המידע ברשות הרלוונטית ולבקש לדעת היכן הם מפרסמים מידע סביבתי, תברואתי, בריאותי וכו'.


 [1]הרשימה המלאה של סוגי המידע שחייב להתפרסם נמצאת בתוספת השניה של התקנות. חשוב להדגיש שלא מדובר ברשימה סגורה של פריטים, אלא כל מידע ששייך לסוגי המידע הנ"ל.

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

חוק המזהם משלם

חוק המזהם משלם העמותה מטפלת במפגעים סביבתיים הפוגעים בבריאות התושבים ומסכנים את בריאותם של הדורות הבאים. במהלך 16 שנות פעילותנו נאבקנו במספר רב של מפגעים