עמותת אזרחים למען הסביבה

מפעל מגן גלוון בחיפה נסגר 7.7.15

המפעל פעל ללא היתר פליטה לאוויר, דגימות מהשנים האחרונות הראו פליטת חלקיקי פיח. במשך שמונה שנים המפעל לא ערך בדיקות ארובה דו שנתיות, כמתחייב ברישיון העסק. בבדיקות איכות שפכים נמצאו חריגות קיצוניות – העלולות לסכן את בריאות הציבור. אם כל זה לא מספיק, המפעל החזיק חומר מסוג Zinc Chloride Anhydrous מבלי שהוא אושר בהיתר הרעלים של המפעל וכאשר אנשי המשרד להגנת הסביבה ערכו סיור במפעל בחודש שעבר הם מצאו כי המפעל אינו מחזיק בציוד מגן לאנשי צוות חירום.

שתף

עוד באותו עניין