logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

"מפרץ המוות" 2005

מפרץ חיפה מוביל את הארץ בתחלואה ומוות שמקורם בזיהומים תעשייתיים!

נציגי אירגונים, תושבים ממפרץ חיפה ומהגליל עלו לירושלים  (12.1.05),

כדי לקבל את פניו של השר שלום שמחון בכניסתו לתפקיד השר לאיכות הסביבה.

השר שמחון: העניין הסביבתי הוא עניין שמאחד את כל תושבי המדינה.

בפגישה אישית עם נציגי התושבים מאיזור "מפרץ המוות" התבקש השר להכריז על איזור המפרץ כעל איזור אסון לאומי רווי מפגעים ולקדם פעילות נמרצת של המשרד להסרת המפגעים.

התושבים דרשו מהשר לפעול מידית להקמת ועדת חקירה ממלכתית וחקירה פלילית, בעניין מפעל "תעשיות אלקטרוכימיות" בעקבות התחקיר של גיל מלצר ב- 7 ימים של "ידיעות אחרונות". מכיוון שהעובדות החמורות שעלו בתחקיר מוכרות לתושבים גם במפעלים נוספים, דרשו התושבים מהשר להכריז על האזור כולו כעל איזור מוכה אסון.

מפרץ המוות נגוע כבר עשרות שנים בזיהומי אויר מים וקרקע חמורים ביותר. מעבר לסכנה הברורה הנובעת מהם לבריאותם של התושבים, מדובר בפגיעה קשה גם בתוצרת החקלאית של האזור שכן הזיהום מגיע גם לתוצרת ומשם לצלחות שלנו.

זיהום האוויר הכבד במפרץ פוגע אנושות גם בגליל ודו"ח של המשרד שפורסם השבוע מצביע על כך במפורש.

נפות חיפה ועכו מובילים בנתוני תחלואה ותמותה ממחלות קשות בעשרות אחוזים מעל הממוצע הארצי, והמידע הזה ידוע למשרד הבריאות כבר מאז שנות השמונים. הגיע הזמן לעשות משהו בנדון, ולהכיר בעובדות החמורות, כדי לטפל במקור האמיתי של התחלואה והתמותה.

הנציגים – פעילי ארגונים, המהווים חלק מהתנועה הסביבתית התריעו על כך שתקציבים אדירים מוזרמים למפעלים ממשרד התמ"ת, ללא פיקוח על תנאים מחייבים לקבלתם כגון: בריאות העובדים במפעל והתנהלותו הסביבתית, שכר ותנאי העסקה. כך נוצר מצב בו כספי מדינה מוזרמים למעשה לידיים פרטיות  ומנגד אין גוף מספיק חזק שיפקח על התנהלותם. ניתוח כלכלי של תקציב המדינה שביצע "חיים וסביבה" – ארגון הגג של ארגוני הסביבה -מלמד כי בעוד ידה האחת של הממשלה מתמרצת מפעלים, גם אם הם מזהמים, ואינה מעודדת תעשייה נקיה, היד השנייה מקצצת עד חורמה בתקציבו הזעיר ממילא של המשרד לאיכות הסביבה.

פעילי הארגונים סיפרו לשר כי בשנה שעברה עסקו הארגונים הסביבתיים בפעילות לובי נמרצת למניעת קיצוץ חמור בתקציבי המשרד וגם בעתיד יהיו לעזר לצידו של השר, בחיזוק מעמדו הפוליטי והתקציבי של המשרד.

בסיום המפגש השאירו הנציגים בלשכת השר:

1. בקשה להפוך את מפרץ חיפה כאזור עדיפות לאומי לטיפול סביבתי

2.  שלט מההפגנה, בבקשה שיוצג בלשכתו, ובעיקר כאשר נציגי התאחדות התעשיינים באים לביקור.

התוצאות בינתיים: ראו – "מפעל המוות" לא יפתח שוב וגם "פרוייקט לאומי" לניקוי מתחם תעשיות אלקטרוכימיות.

הקואליציה לבריאות הציבור

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב