עמותת אזרחים למען הסביבה

מצאי הפליטות וההעברות לסביבה לשנת 2013 20.1.15

המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 1.1.15, לראשונהאת "מצאי הפליטות וההעברות לסביבה"- מאגר שמציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, תעשייה, שימושים ביתיים, מחצבות ויערות קק"ל וזאת כמתחייב מסעיף 11 לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה-חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012.

שתף

עוד באותו עניין