עמותת אזרחים למען הסביבה

סביבתי

סביבתי’ הינו יוזמה משותפת של אדם טבע ודין והמחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם של אוניברסיטת תל אביב. האתר בא לענות על צורך הולך וגובר בידע סביבתי ובחשיפת המצב הסביבתי בישראל, בין אם מדובר בנושאים סביבתיים המשפיעים על בריאותנו ועל איכות חיינו ובין אם בחידושים חיוביים ומגמות שינויי המתרחשות בכל רגע.

המידע הסביבתי מפוזר בידי גורמים שונים ומגוונים, חלקו נמצא בידי הממסד: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וכדומה וחלקו נמצא בידי גורמים שונים כגון ארגונים סביבתיים וקבוצות חברתיות, אלו מתמקדים לרוב בסוגיות ספציפיות , מתמחים בהן ופועלים בשמן. פיזור המידע מקשה על מציאתו ולכן שמנו לנו למטרה לרתום את הגופים השונים לחלוק את המידע שבידם ולהציגו באתר אינטרנט אחד שיאגד את כל המידע ובכל זאת יאפשר הפניה לגורמים הרלוונטיים להתעמקות נוספת. האתר למעשה יהווה מרכז מידע סביבתי כללי ונתב לנושאים הסביבתיים השונים.

סוגיות סביבתיות, לרוב תהינה קשורות במרחב פיזי מסוים ולכן אנו משתמשים בתוכנת מידע גיאוגרפית (GIS) למיפוי סוגיות סביבתיות במרחב (הצגת הסוגיות על גבי מפת ישראל) ותרגום מידע זה לטקסטים פשוטים וענייניים להבנת כולם. השימוש במפות מסייע לנו להצליב מידע מסוגים שונים, לצפות במידע בפריסה ארצית, לערוך השוואות ולבחון את המידע הרלוונטי לנו לפי אזור לבחירתנו.

‘סביבתי’ הינו מרכז המידע הסביבתי של הציבור הרחב ולכן אנו מעודדים תקשורת פתוחה עם הגולשים בדף הפייסבוק או בצור קשר באתר. נשאף בזכות תקשורת זו לענות על צרכים אמיתיים במידע העולים מן השטח וכן ליצור שיתופי פעולה נוספים להרחבת המידע באתר על פני זמן.

עמותת אזרחים למען הסביבה שותפה לפרויקט.

שתף

עוד באותו עניין