logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סיכום עבודת וועדת המשנה לבדיקת בעיות סביבה ותכנון במפרץ חיפה

הדיון בוועדת הפנים המסכם את פעילות וועדת המשנה בראשות חה"כ דב חנין 30.7.14

הדו"ח קובע: "ברמה של מדיניות ציבורית, עלינו לקרוא את נתוני התחלואה הקשים יחד עם נתוני רמת הפליטות התעשייתיות המסוכנות באזור מפרץ חיפה. נתונים אלה חייבים להיות הבסיס לקביעת המדיניות התכנונית-סביבתית באזור המפרץ". ח"כ דב חנין אמר כי מסקנת הוועדה היא כי בתחום הזיהום הסביבתי, מתוך מבט לעתיד, יש לאמץ את עקרון הזהירות המונעת ועל ממצאי התחלואה להוות קו מנחה, לכן, על הממשלה לפעול פעולה אקטיבית להפחתת המזהמים במפרץ חיפה.

להלן: מסקנות הוועדה

דו"ח הוועדה התבסס על נתוני משרד הבריאות שהוצגו בעבודת המחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת: סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה. תכנית "מתחם בז"ן" ותכנית "קרקעות הצפון". 

הודעת הוועדה לעיתונות: ח"כ דב חנין, יו"ר וועדת המשנה לבדיקת בעיות סביבה ותכנון במפרץ חיפה: "התחלואה הגבוהה במפרץ חיפה מחייבת פעולה אקטיבית להפחתת הזיהום"

ניתן לצפות בשידור הוועדה: הוועדה המשודרת באתר הכנסת (30.7.14 – בשעה 9:38 – הצגת דו"ח ועדת המשנה לסביבה ותכנון במפרץ חיפה)

כל המידע שאספה ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה נמצאים כאן באתר הכנסת

 

סמר עודה, "חי פה" – אתר התושבים של חיפה,  30.07.14 : מפרץ חיפה: מסקנות חמורות בדו"ח ועדת הבדיקה – דיווח מהכנסת

צבי לביא, ynet, 30.07.14:  לשקול הרחבת נמל חיפה במקום הקמת חדש

צפריר רינת ואלי אשכנזי, הארץ, 31.07.14: המלצות לצעדים נוספים נגד זיהום האוויר במפרץ חיפה

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב