עמותת אזרחים למען הסביבה

סיכום פעילות שנת 2019

סיכום פעילות בשנת 2019. סיכמנו את עיקרי הנושאים שעסקנו בהם בתקציר המצורף.

שתף

עוד באותו עניין