עמותת אזרחים למען הסביבה

סיכום שנת 2018

מה עשינו ב 2018 ומה נעשה ב 2019?
רגע לפני השנה החדשה, סיכמנו את מה שעשינו ב 2018. לקריאת הסיכום המלא 

בשנים 2019 -2020 נמשיך לעסוק בנושאים שהתחלנו בהם, אבל נתרכז בשני נושאים:

* בניית תכניות מעורבות קהילתית בחברה הערבית לעידוד פעילות סביבתית אקטיביסטית,
* ובאכיפה אזרחית  ועזרה מקצועית ומשפטית לתושבים וקבוצות שנלחמים במפגעים מקומיים, ובמיוחד בנושאים של פסולת, זיהום תעשייתי וזיהום מעסקים לא מוסדרים.

 

שתף

עוד באותו עניין