עמותת אזרחים למען הסביבה

דוחות סיכומי פעילות

דוח סיכום פעילות לשנת 2015 

דוח סיכום פעילות לשנת 2016

דוח סיכום פעילות לשנת 2017

דוח סיכום פעילות לשנת 2018

דוח סיכום פעילות לשנת 2019

דוח סיכום פעילות לשנת 2020

דוח סיכום פעילות לשנת 2021