עמותת אזרחים למען הסביבה

סקר יישום מידע סביבתי ברשויות מקומיות ואיגודי ערים 2010

על פי סקר שערכנו 3 חודשים אחרי כניסת תקנות המידע הסביבתי לתוקף 9.12.10

עולה תמונה עגומה וחד משמעית: רוב הרשויות המקומיות עדיין מסתירות מידע סביבתי מהציבור ואינן ממלאות את הוראות חוק חופש המידע והתקנות שהותקנו על פיו .

רוב הסוגיות של הסקר נבדקו לגבי עיריות ורשויות מקומיות במחוזות חיפה והצפון, אבל חלק מהסוגיות נבדקו לגבי כלל הרשויות המקומיות ואיגודי הערים לאיכות הסביבה במדינה .

אחת התוצאות המרכזיות של הסקר היא שרוב הרשויות המקומיות במחוז חיפה והצפון שהתקנות כבר חלותעליהן החל מ- 4.9.10  – טרם החלו ליישם את התקנות ועדיין אינן מפרסמות מידע כמתחייב מהתקנות.

חלק ניכר מהן עוברות על החוק כבר 13 שנה, כיוון שלא מינו ממונה עפ"י חוק חופש המידע.
בסה"כ יש 82 רשויות יהודיות וערביות שלא מינו ממונה כנ"ל , ולאף רשות ערבית אין ממונה. המשמעות היא שלתושבי הרשויות הללו אין אף כתובת מוגדרת לפניה, בשעה ש הם זקוקים וכמובן זכאים לקבלת מידע מהרשות .

מהסקר אף עולה כי חלק גדול מהרשויות כלל לא נערך ליישום התקנות, וזאת על אף שניתנה להן תקופה של 18 חודשים לפני תחולת התקנות .

איגודי הערים לאיכות הסביבה, הגופים שמאגדים חלק גדול מהמידע הסביבתי במדינה, נמצאים במצב יותר גרוע בהיבט של קיום החוק, כשרובם המוחלט לא מינו ממונה על החוק, ואף אחד מהם עדיין אינו מפרסם מידע מלא עפ"י התקנות .

המשרד להגנת הסביבה הוא הרשות היחידה שמפרסמת מידע סביבתי על פי התקנות, ועל אף שרק חלק מהמידע פורסם, ההערכות של המשרד ליישומו של החוק בכל אגפיו ראויה לציון.

אמנם חלק גדול מהרשויות המקומיות והאיגודים מפרסמים מידע סביבתי כללי, מידע אודות פעילויות סביבתיות שהם עושים ולפעמים אף קישורים למידע באתר המשרד להגנת הסביבה או לאתרים אחרים. אולם הם אינם מפרסמים מידע עפ"י התקנות החדשות.
עפ"י התקנות, על הרשויות הנ"ל לפרסם מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד. דוגמאות למידע מהסוג הזה:
• תוצאות ניטור אוויר
• תוצאות דיגומי מי שתייה
• תוצאות דיגומים ממפעלי תעשייה (אוויר ושפכים)
• תוצאות מדידות קרינה, רע ש וריח במקומות ציבוריים
• תוצאות דיגומים של קולחים ממכוני טיהור שפכים
• תוצאות דיגומי מי השקיה
• נתונים על אתרי פסולת פיראטיים ועל שריפות פסולת

להלן התוצאות המלאות של הסקר

סה"כ רשויות מקומיות במחוזות חיפה והצפון: 103
יהודיות: 38
ערביות: 65

רשויות יהודיות במחוזות צפון וחיפה: 38

אין ממונה: 17

יש ממונה: 21

לא פרסמו ממונה: 13

פרסמו ממונה: 8  

אין אתר: 1

רשויות מקומיות ערביות במחוזות חיפה והצפון: 65

יש ממונה: 0

יש אתר: 31

אין אתר: 34

ממונים על חופש המידע ברשויות מקומיות במחוזות חיפה וצפון

רשויות מקומיות מחויבות פרסום החל מספטמבר 2010 בחיפה והצפון: 17
יש ממונה: 11
פרטי הממונה מופיעים באתר: 3
ניתן להגיע בקלות לפרטי הממונה: 2
אין ממונה: 6
מפרסמות מידע עפ"י התקנות: 0
התחילו לפרסם מידע באופן מזערי: 4
ממוני חופש מידע ברשויות המחוייבות בפרסום בחיפה והצפון

איגודי ערים לאיכות הסביבה בישראל: 10
יש ממונה: 1
אין ממונה: 9
פרטי הממונה מופיעים באתר: 0
מפרסמים מידע עפ"י התקנות: 0
התחילו לפרסם מידע באופן מזערי: 4

ממוני חופש מידע באיגודי ערים

 

 

שתף

עוד באותו עניין